Gemeentelijke Crisiscel in 2021

  • 6 januari 2021

Binnen onze Eerstelijnszone wordt sterk ingezet op de lokale crisiscellen. De Eerstelijnszone heeft in iedere gemeente daarin vertegenwoordiging en kan dus enerzijds input aanleveren en is anderzijds op de hoogte van wat lokale besturen ondernemen.

Dagelijks worden de besmettingscijfers opgevolgd vanuit de Controletoren. Deze besmettingscijfers geven ons een zicht tot op straatniveau van iedere gemeente alsook van de verschillende collectiviteiten in een gemeente.

De kwadrantenanalyse in de Controletoren toont woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, voorzieningen van opgroeien, voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg in moeilijkheden (personeelsuitval en besmettingen van bewoners). Bij een uitbraak contacteren we deze voorzieningen om ondersteuning te bieden (informatie, nood aan personeel, nood aan beschermingsmateriaal).