Gents Eerstelijns Forum (GEF)

Het veranderforum van ELZ Gent wordt Gents Eerstelijns Forum (GEF)

Het is belangrijk dat alle stakeholders die betrokken zijn in zorg en welzijn binnen Gent, betrokken blijven bij de eerstelijnszone. Omdat het aantal plaatsjes binnen de zorgraad beperkt is, wordt er ook enkele keren per jaar een Gents Eerstelijns Forum (GEF) georganiseerd waarop IEDEREEN welkom is.

Wil je op de hoogte blijven van alles rond ELZ Gent? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief (op www.elzgent.be; onderaan de pagina).

En wat met het veranderforum? Het veranderforum was een tijdelijk orgaan in de oprichtingsfase van de eerstelijnszone Gent. Nu de oprichting steeds meer vorm krijgt, wordt er een systematische samenwerking tussen alle partners op touw gezet in het GEF en spreken we niet langer van een veranderforum.

Ik hoorde ook iets over de Gentse Gezondheidsraad, wat is dat? Meer info hier.

Het veranderteam van ELZ Gent

Eerstelijnszone Gent kende in zijn opstartfase een veranderteam en een veranderforum. Het veranderteam was een kleine ploeg van mensen uit verschillende organisaties actief binnen het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Zij deden voorbereidend denkwerk om te komen tot een geïntegreerd beleid. Hun voorstellen werden vervolgens afgetoetst aan het veranderforum. Aangezien de zorgraad is verkozen, hield het veranderteam op te bestaan vanaf september '19.

Verslagen GEF

ELZ Gent veranderforum