Gents schakelzorgcentrum staat opstartklaar indien nodig

  • 4 mei 2020

Het Gents schakelzorgcentrum liet weten aan het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ opstartklaar te zijn. Dit betekent dat, indien er nood is, het schakelzorgcentrum binnen de 4 dagen kan operationeel zijn.
Het schakelzorgcentrum heeft een dubbele doelstelling:

  • een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk maken, met de nodige flexibiliteit;
  • de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet- essentiële opnames.

In het Gents schakelzorgcentrum, gelegen in de Abraham Voortmanstraat, kunnen Covid-positieve patiënten worden opgenomen die medisch gezien niet (langer) gehospitaliseerd moeten worden , maar waarvoor wel klinische opvolging nodig is. Ook besmette personen waarvoor thuisisolatie moeilijk te organiseren valt, kunnen terecht in het schakelzorgcentrum.

Omdat er in Gent sterk werd ingezet op ondersteuning van de woon-zorgcentra vanuit zowel thuiszorgdiensten als ziekenhuizen en omdat er voor bepaalde kwetsbare doelgroepen oplossingen op maat werden gezocht voor het organiseren van quarantaine van besmette personen, is het, tot nog toe, niet nodig om het schakelzorgcentrum op te starten.

We monitoren de noden van de residentiële instellingen, thuiszorg, ziekenhuizen, … in kader van de coronacrisis, stemmen de noden en het aanbod op elkaar af en staan klaar om te ‘schakelen’ als het nodig is.

Er staat een team bestaande uit een zorgcoördinator, enkele huisartsen, 2 maatschappelijk werkers een huisapotheek en 2 coördinatoren klaar om uit startblokken te schieten. Om de 24 uurs- permanentie door verpleegkundigen en verzorgenden uit te bouwen, zal beroep gedaan worden op gemotiveerde zorgverstrekkers uit de thuiszorgdiensten, wijkgezondheidscentra en zelfstandig verpleegkundigen.

Contactpersonen voor het schakelzorgcentrum zijn An Van De Walle, Leen Van Zele en Isabelle Van de Steene.