Gerodent plus (rond mondzorg) in Eerstelijnszone Scheldekracht

Ook Eerstelijnszone Scheldekracht is betrokken als stakeholder in het project 'Gerodent PLUS' waarbij er wordt gestreden voor een betere mondgezondheid voor thuiswonende ouderen.

De toegang tot professionele mondzorg gaat namelijk achteruit en het huidig mondzorgsysteem is nauwelijks aangepast aan de noden van de oudere patiënt.

Met dit project willen we goede mondgezondheid promoten en creëren van continuïteit van mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen op niveau van de eerstelijnszone, d.m.v.

  1. Verbeterde interprofessionele samenwerking tussen zorgdragers
  2. Verbeteren toegang tot zorg
  3. Reguliere tandheelkundige zorg en bestaande mobiele zorg ( Gerodent ) beter op elkaar afstemmen

Eerste stakeholder meeting vond plaats op 24/05/2022. Bekijk hier: