Gescreend en goedgekeurd: apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid

  • 20 april 2021

Lancering onlinehulp-apps.be

De nieuwe website onlinehulp-apps.be scheidt het kaf van de koren in het grote aanbod aan apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Het team achter onlinehulp-apps.be wil daarmee sociale professionals én het grote publiek de weg wijzen naar geschikte en betrouwbare onlinehulp.

Dagelijks verschijnen er nieuwe apps en websites die bedoeld zijn om welzijn of geestelijke gezondheid te behouden of te verbeteren. De makers van onlinehulp-apps.be hebben het aanbod zorgvuldig gescreend op negen criteria, met de focus op helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Ze groeperen de geselecteerde apps en websites nu in een handige overzichtswebsite, met telkens een vermelding van opvallende sterktes en aandachtspunten.

Het doel is om op die manier slechte apps en websites te weren – onlinehulp-appsbijvoorbeeld apps die het niet nauw nemen met privacy. “We kregen vaak twee bedenkingen: ’we kennen die apps niet’ en ‘we weten niet of die onlinehulp wel kwaliteitsvol is'. Op beide vragen biedt onlinehulp-apps.be een gebruiksvriendelijk antwoord”, zo stelt projectverantwoordelijke Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool). “We geven burgers én professionals de kans om snel degelijke apps en websites te vinden.”

Vandaag bevat de website al vijftig gescreende apps en websites. Tegen eind augustus zullen er tachtig beschikbaar zijn.

Onlinehulp-apps.be is bruikbaar voor zowel burgers als professionals. Aanbieders van apps en websites krijgen de kans om hun tool te laten screenen en via dit kanaal kenbaar te maken.

Initiatiefnemers

Onlinehulp-apps.be is een project van de Arteveldehogeschool, Howest, In4care, Online-hulpverlening.be, SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Te Gek!?/Steunpunt Geestelijke Gezondheid, Thomas More hogeschool en de UC Leuven-Limburg.

Het project wordt begeleid door 75 organisaties en ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.