Met ondersteuning van Expertisecentrum Zorg en Welzijn van Thomas More en de provincie Antwerpen werken we aan een ondersteuningstraject voor organisaties en lokale besturen die willen meewerken aan zorgzame buurten. Eén van de pijlers waar we op werken is de vraag: ‘hoe kunnen bovenlokale initiatieven en werkingen de ontwikkeling van een zorgzame buurt mee ondersteunen?’.

We willen deze vraag beantwoorden vanuit een concrete praktijkvraag op basis van de verschillende buurtanalyses die in de gemeenten van Eerstelijnszone Middenkempen werden gemaakt.
Uit de analyses kwam als gezamenlijk thema: ‘ageing in place’.

Doel van deze bijeenkomst

Vorige keer brachten we in kaart wat er al gebeurt rond 'ageing in place', waar er hiaten zijn en hoe we elkaar kunnen versterken. In deze bijeenkomst staan we stil bij volgende vragen:

  • hoe pakken we de belangrijkste uitdagingen aan? Wat is hier voor nodig?
  • Waar willlen we naar toe werken?

Voor wie?

Alle actoren die hier betrokken zijn, denk aan lokale besturen, huisartsen, verpleging, woonzorgdiensten, publieke ruimte, vrijwilligers, mantelzorgers, sociaal-culturele verenigingen ... Ook als je er een vorige keer niet bij was ben je van harte welkom.

Wat is 'ageing in place'

Ageing in place beoogt het zo lang mogelijk kwaliteitsvol wonen in de vertrouwde buurt. Dit kan door in te zetten op drie fronten:

  1. Thuis: een veilige afgestemde woning, diensten kennen, woningnoden detecteren, woonalternatieven,…
  2. Omgeving: een leeftijdsvriendelijke omgeving: diensten in de buurt, een toegankelijke buurt, vervoersmogelijkheden...
  3. Sociaal: verbondenheid in de buurt, sociale contacten, in de buurt, ontmoetingsmogelijkheden…

Is dit een thema waar jij rond werkt? Wil je samen met andere professionals werken aan ‘ageing in place’? Klik dan hieronder op de link

Uitnodiging gesprekstafel 'Ageing well in the right place' - 9 november

Organisatie: Expertisecentrum zorg en welzijn Thomas More
donderdag 9 november 2023, 19:00 - 21:30
Thomas More Campus Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
gratis