Het signalenbeleid is een samenwerking tussen Eerstelijnszone Gent, Stad Gent en diverse middenveld-, zorg- en welzijnsactoren in Gent.

Elke eerstelijnswerker kan een terugkerend of structureel probleem aankaarten via de signalenprocedure. Deze signalen worden geanalyseerd en tweejaarlijks in een signalenbundel gepubliceerd.

Druk op eerstelijnsdiensten

  • Uit de signalenbundel van 2023 blijkt dat de druk op eerstelijnsdiensten groot is (signaal 6).
  • Er is een grote uitstroom aan professionals en er zijn onder andere patiëntenstops, lange wachtlijsten door een tekort aan medewerkers en afdelingen die gesloten worden.
  • Burgers, en in het bijzonder burgers in kwetsbare posities, kunnen niet langer van bepaalde dienstverlening gebruik maken.


Samen op zoek naar creatieve oplossingen
Het structureel personeelstekort stelt zich in zo goed als elke sector/iedere beroepsgroep binnen zorg en welzijn: huisartsen, tandartsen, (thuis)verpleging, zorgkundigen, sociaal werkers, opbouwwerkers, jeugdwelzijnswerkers, …

Op dit gezamenlijk forum gaan we met elkaar in gesprek. We leggen ideeën aan elkaar voor en zoeken creatieve oplossingen om de druk op eerstelijnsdiensten te verminderen.

Praktisch