Gezinszorg biedt zo vaak een antwoord als het thuis wat moeilijk wordt…

  • 11 december 2020

De diensten voor gezinszorg bieden ondersteuning en hulp aan huis bij personen die er nood aan hebben omwille van gezondheidsproblemen of psychosociale redenen, onafhankelijk van de leeftijd of gezinstoestand. Het generiek en polyvalent karakter van gezinszorg maakt hen tot een belangrijke partner in een brede scope zorg- en ondersteuningssituaties. Gezinszorg is er voor een brede doelgroep, van kraamzorg tot palliatieve zorg: voor hulp na ontslag uit het ziekenhuis, bij chronische zorgnoden, bij ouderen, bij personen met dementie, bij ziekte, ter ondersteuning van mantelzorgers, voor personen met een beperking, bij zorgnoden van psychische aard, bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen…

 

Waarom is gezinszorg een passend antwoord in zoveel verschillende omstandigheden ?

Omdat gezinszorg basishulp en –ondersteuning biedt, aanvullend op vele vormen van begeleiding of behandeling. Verzorgenden/zorgkundigen van een dienst voor gezinszorg bieden hulp aan huis, in samenwerking met thuiszorgverantwoordelijken en deskundigen voor specifieke doelgroepen. Ze staan in voor de nodige zorg : voor het huishouden (o.a. koken, de woning onderhouden, boodschappen doen), de persoonlijke verzorging (o.a. omkleden, wassen, toiletbezoek), de zorg voor de kinderen (o.a. begeleiden bij spel en huistaak, naar school brengen) en het creëren van een rustige en bemoedigende sfeer (o.a. een luisterend oor bieden op moeilijke momenten en het begeleiden van de persoon bij ontspanningsactiviteiten). Gezinszorg is zeer toegankelijk! Door het bieden van laagdrempelige basiszorg kan gezinszorg zeer breed ondersteunend zijn op diverse levensdomeinen.

Omwille van het niet-categoriale karakter van hun zorgverlening hebben de diensten voor gezinszorg over de jaren heen heel wat expertise opgebouwd.

De diensten gezinszorg bieden flexibel gezinszorg aansluitend bij de noden van elk persoon. Zo is er ook avond- en weekendzorg mogelijk. De zorg kan zeer acuut worden opgestart, kortdurend of langdurig zijn.

Diensten voor gezinszorg gaan bij elke zorgvraag zorgvuldig de zorgbehoeften onderzoeken en steeds worden zorgdoelen op maat geformuleerd.

Met een aangepaste cliëntbijdrage is de zorg steeds betaalbaar voor de gebruiker. Bij het bepalen van de cliëntbijdrage wordt rekening gehouden met de financiële middelen en lasten, de gezinssamenstellingen en de zorgbehoevendheid van de zorgvrager.

 

Ook tijdens de coronacrisis zijn de verzorgenden van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg altijd zorg blijven bieden. Tijdens de piek van de epidemie gebeurde dit in hiervoor speciaal opgerichte cohortteams, een samenwerking tussen de verschillende diensten voor gezinszorg. Zorgpartners èn zorgvragers hebben het volmondig bevestigd: ook in deze moeilijke tijden bleven de diensten voor gezinszorg aanwezig bij de mensen die het zo nodig hadden!

 

Er zijn verschillende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg actief in de regio. Een thuiszorgverantwoordelijke komt op eenvoudig verzoek geheel vrijblijvend informatie geven bij de mensen thuis: