Gezond de dag rond – voor ouderen

BewegingsdriehoekOveral zijn ingrijpende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Voor ouderen en medewerkers in de (ouderen)zorg zijn de strenge maatregelen allesbehalve evident. Ze vragen heel wat aanpassingen van het dagelijkse leven en de dagelijkse werking en creëren extra belasting en stress. Bovendien worden veel activiteiten en evenementen afgelast.

 

Samen met het Expertisecentrum Valpreventie roept LOGO Dender op om tijdens deze coronacrisis in beweging te blijven, al dan niet in de buitenlucht. Bewegen heeft tal van voordelen voor een gezond lichaam en algemeen welbevinden.

 

In dit document vind je, ter inspiratie, aanbevelingen en gezonde tips die je kan gebruiken. Laten

we samen mensen stimuleren om aan hun fysieke, mentale en sociale gezondheid te werken. Houd

wel steeds rekening met de algemene maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.