Wat is de Preventiepeiling?

De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventieve gezondheidsbeleid in scholen, bij ondernemingen, steden en gemeenten, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.

Met de vragenlijst monitort Gezond Leven in de verschillende ‘settings’ hoe(veel) de organisaties, instellingen en voorzieningen op verschillende preventieve gezondheidsthema’s (bv. voeding, beweging, mentaal welbevinden …) inzetten en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid succesvol is. Zo brengt Gezond Leven in kaart wat er al goed loopt en waar de overheid en de preventieve gezondheidssector nog sterker op kan focussen. Ook de organisaties zelf krijgen een zicht op de stand van zaken en evoluties.

Klik hier voor meer informatie over de preventiepeiling

Waarom vul je dit in?

  • Inzicht krijgen in wat een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid inhoudt. Met de resultaten van de bevraging als leidraad kan je nadien aan de slag om het beleid verder uit te bouwen.
  • Je ontvangt achteraf een digitale inspiratiegids vol praktische tips en allerlei links naar ondersteuningsmaterialen en vormingen.
  • Je krijgt toegang tot een online interactief dashboard waar steden en gemeenten hun eigen resultaten zullen kunnen vergelijken met geanonimiseerde resultaten van gelijkaardige gemeenten o.b.v. de selectie van een aantal kenmerken zoals bevolkingsaantal, aandeel ouderen/jongeren, provincie, Logoregio, ELZ, …

Onderwijs, ondernemingen, kinderopvang, lokale dienstencentra, jeugdhulp en steden en gemeenten kunnen nu al invullen

Tot en met eind februari 2023 heb je de kans om in een online bevraging (één per organisatie) meer te vertellen over de preventieve acties die je opzet voor je inwoners, bezoekers of kinderen/jongeren rond verschillende gezondheidsthema’s: voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, valpreventie, mondgezondheid, roken, alcohol en illegale drugs.

Wil je de bevraging invullen als woonzorgcentra, CAW of voorziening voor personen met een handicap?
Deze lanceert Gezond Leven in 2023.

Klik hier om deel te nemen