Gezondheidscheque NIEUWE WERKWIJZE VANAF 01/10/2021

  • 22 september 2021

De Brug en de Koning Boudewijnstichting willen, gezien het succes van de actie en binnen hun financiële mogelijkheden, een bijkomende inspanning leveren: 

  • de algemene bevolking in Zuid-West-Vlaanderen kan voor de leefstijlprogramma’s ROOKSTOP en/of verhogen van MENTAAL WELBEVINDEN verder gebruik maken van de gezondheidscheque.
  • mensen met een chronische ziekte (= mensen die langer dan 6 maanden medicatie op voorschrift nemen) en/of met een verhoogde tegemoetkoming in Zuid-West-Vlaanderen kunnen naast de leefstijlprogramma’s rookstop en mentaal welbevinden ook voor leefstijlprogramma’s voeding en/of beweging verder gebruik maken van de gezondheidscheque

Meer uitgebreide info over de gezondheidscheque vind je op https://debrugzorgt.be/de-gezondheidscheque/

Nog vragen? Contacteer ons via GZC.debrug@wvlzorgt.be