ELP: Eerstelijns psychologische zorg

Wat is Eerstelijnspsychologische zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg betreft kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.

Er wordt een functioneel bilan opgemaakt samen met de cliënt, die kan dienen als communicatiemiddel met bv huisarts.

Voor wie?

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een milde tot matige psychische nood.

Waar en hoe?

De zorg kan worden uitgevoerd in individuele of groepssessies

In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de cliënt) of via video.

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?

  • Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig).
  • Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, volstaat het om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.
  • De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts/andere diensten worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Meer te weten komen over de GGZ binnen Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen? Hieronder kan je doorklikken.