Good practices

Samenspraakfiche

Samenspraak - Mantelzorgers, zorgvragers en professionelen in gesprek als evenwaardige partners

'Samenspraak' is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.

De fiche en de handleiding kan je downloaden op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Je vindt er ook meer informatie. 

 

Good practices

Er bestaan reeds verscheidene tools/instrumenten om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn mantelzorgers centraal te stellen. 

Doelzoeker

Doelzoeker: Samen onderweg naar persoonlijke zorg.

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft, met steun van de Vlaamse overheid, de Doelzoeker ontwikkeld. Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Als je zelf goed weet wat je doelen zijn, kan je samen met je artsen en zorgverleners nadenken hoe je je zorg daarop laat aansluiten. Je kan Doelzoeker zelfstandig invullen of samen met een vertrouwenspersoon of begeleider.

De Doelzoeker wordt gratis ter beschikking gesteld voor patiënten.

Meer informatie kan je verkrijgen bij het Vlaams Patiëntenplatform

Zorgesperanto

Zorg-Esperanto - De kracht van eenvoud

Zorg-Esperanto is een praktisch toepasbaar zorgverleningsinstrument, ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen, dat zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners helpt om te komen tot heldere en gedragen afspraken, al dan niet vastgelegd in een zorgplan. Het sjabloon geeft de zorgrelatie en het zorgproces kernachtig weer op één A4.

Er bestaat een boek en een werkschrift. Daarnaast wordt ook een train-the-trainer-opleiding georganiseerd. Meer informatie vind je op de website van Familiezorg West-Vlaanderen

Mijn positieve gezondheid

Positieve Gezondheid - test

Mensen staan niet gelijk aan de aandoening waar ze aan lijden. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen.

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt naast de ziekte, op de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven dus centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zelf het liefste willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan.

Met de Positieve Gezondheidstest kunnen mensen zelf aan de slag om hun gezondheid in beeld te brengen. Op basis van de resultaten kunnen ze dan een gepsrek aanvatten met bijvoorbeeld hun huisarts. De test is digitaal, maar het eindresultaat kan afgeprint of doorgemaild worden. 

Meer informatie vind je op de website van de Stichting Positieve Gezondheid België.