Gratis workshops valpreventie en netwerking voor zorgverleners in de eerstelijnszorg van ELZ Schelde en Leie

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij oudere personen. Ongeveer 1 op de 3 thuiswonende 65-plussers valt jaarlijks. De gevolgen van een val zijn ernstig en kunnen leiden tot breuken, kneuzingen en verstuikingen, bezorgdheid om te vallen, depressie, sociale isolatie en hoge zorgkosten. Daarom is het extra belangrijk om binnen onze eerstelijnszone in te zetten op een goed valpreventie beleid.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), de Vlaamse Overheid en Eerstelijnszone Schelde en Leie werken samen al 2 jaar aan de ontwikkeling van het BE-EMPOWERed project voor de implementatie van een multifactoriële valpreventie interventie in de thuissetting. Het BE-EMPOWERed project heeft als doel een betere opname en integratie van een valpreventie interventie in de dagelijkse praktijk van professionele zorgverleners en een hogere participatiegraad van 65-plussers.

Binnen dit project organiseert ELZ Schelde en Leie in samenwerking met het EVV twee gratis avondworkshops (2,5u) voor zorgverleners actief in de eerstelijnszorg van Eerstelijnszone Schelde en Leie. De workshops hebben als doel om bewustwording te creëren, kennis te vergaren en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. De eerste workshop gaat over de multifactoriële valpreventie interventie, doorverwijzing en terugbetaling. De tweede workshop gaat over motiverende gespreksvoering.

De workshops gaan door op 23/03/2023 en 28/03/2023 van 19u30 tot 22u00. Er wordt een drankje en een broodje voorzien. Zorgverleners die actief werkzaam zijn in de eerstelijnszorg van Eerstelijnszone Schelde en Leie kunnen zich hier inschrijven voor beide workshops (deadline 13/03/2023). De workshops maken deel uit van een onderzoeksproject onder leiding van KU Leuven. Dit project is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) KU Leuven [G-2022-5783-R2(MIN)]. Er zal gevraagd worden om bij aanvang en na 3 maanden een korte vragenlijst in te vullen. Let op: de plaatsen zijn beperkt. Daarom vragen wij om maximaal 2 personen per organisatie in te schrijven.

Verspreiden je dit verder via jullie website, nieuwsbrieven,.. naar je achterban en netwerk?

Meer informatie? Stuur een mailtje naar coordinator@elzscheldeleie.be.

dinsdag 28 maart 2023, 19:30 - 22:00
WZC De Lichtervelde De Lichterveldestraat 1, 9810 Nazareth
gratis