Griepvaccin op voorschrift van de apotheker

 • 12 oktober 2021

Vanaf 1 oktober kan de apotheker een griepvaccin voorschrijven aan iedereen die dat wenst en de derde betalersregeling toepassen voor alle patiënten die tot een risicodoelgroep behoren. De terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV zullen op 1 oktober in die zin worden aangepast.

Doel van deze maatregel is om de vaccinatiegraad te verhogen door het afhalen van een griepvaccin voor een patiënt makkelijker te maken. Deze maatregel zal in september 2022 door het FAGG worden geëvalueerd waarna het al dan niet zal worden verlengd. Het is dus van goot belang dat alle apothekers hun patiënten sensibiliseren om een griepvaccin te nemen en de derdebetalersregeling correct toepassen. Voor het opsporen van risicopatiënten zal er in alle softwarepakketten een pop-up beschikbaar zijn.

Risicodoelgroepen met recht op terugbetaling (RIZIV)

Categorie A

Groep 1

 • Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap

 • Alle patiënten vanaf de leeftijd van zes maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, metabole aandoeningen (inclusief diabetes), een BMI hoger dan 35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd).

 • Alle personen vanaf 65 jaar

 • Personen die in een instelling verblijven

 • Kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan

Groep 2

 • Personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3

 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1

 • Personen die onder hetzelfde dak wonen als kinderen jonger dan 6 maanden.

 Categorie B 

 • Alle personen tussen 50 en 65 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden opgenomen in groep 1.

Categorie C

 • Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en varkens.

Voor ons land zijn er 3,78 miljoen vaccins voorzien, of 840.000 meer dan vorig seizoen. Er wordt dus geen tekort aan griepvaccins verwacht en bijgevolg is er dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geen gefaseerde vaccinatiecampagne.

Het volledige artikel kan je hier lezen.