De conventie psychologische functies in de eerstelijn wordt verder uitgerold. Ondertussen zijn er meer dan 450 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd!

Herinner je dat deze conventie psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij wilt maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten. Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV.

Stavaza ELZ Regio Aalst

Binnen Eerstelijnszone Regio Aalst zijn er momenteel al 57 klinisch psychologen/orthopedagogen geconventioneerd. Zij zijn zich steeds meer lokaal aan het verankeren op toegankelijke plekken in de buurt. Benieuwd wie ze zijn en waar ze aan de slag gaan? Zoek het gemakkelijk op via de website www.psy-ovl.be.

Update website: wachttijden en groepsaanbod

Een overzicht van alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in je regio kan je terugvinden op https://www.psy-ovl.be/.

Het is al een tijdje mogelijk om op de website de mogelijke wachttijd tot psychologische zorg te raadplegen. Dit kan je nagaan door de gemiddelde tijd tot een eerste gesprek bij de functie “eerstelijnspsychologische zorg” en de functie “gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn” aan te duiden in de filters, voor de doelgroep kinderen en jongeren (0-23 jaar) en voor de doelgroep volwassenen (+15 jaar). Dit zijn de volgende opties:

  • Onbekend (de psycholoog/orthopedagoog heeft zijn/haar/hun wachttijd nog niet doorgegeven en is dus nog onbekend)
  • Binnen 1 maand
  • Tussen 1 à 2 maanden
  • Tussen 2 à 3 maanden
  • +3 maanden
  • Aanmeldstop

Daarnaast wordt er ook steeds meer ingezet op een aanbod aan groepssessies vanuit de conventie over diverse inhouden. Dit aanbod is vanaf nu raadpleegbaar op de website www.psy-ovl.be. Links bovenaan kan je switchen tussen “individueel aanbod” en “groepsaanbod”. De groepstrajecten die dit najaar plaatsvinden, worden er weergegeven. Door middel van filters op regio waar je op zoek bent naar groepsaanbod, de thematiek en de leeftijd kan je de zoekopdracht verder verfijnen. Door middel van het aanklikken van één groepsaanbod in de lijst, kan je meer info raadplegen over het geselecteerde aanbod: het thema, een korte beschrijving, de aanvang van het traject, de leeftijd van de doelgroep, de contactgegevens en verantwoordelijke psycholoog/orthopedagoog die dit groepsaanbod organiseert.

Bij vragen of opmerkingen, kun je terecht bij het conventieteam van Oost-Vlaanderen via info.conventie@psy-ovl.be.