Heb je cliënten/patiënten tussen 18 en 25 jaar? Wil hij/zij zichzelf en anderen beter
begrijpen? Of weet hij/zij niet goed wie hij/zij is? En loopt hij/zij soms vast in relationele patronen? Dan is dit groepsaanbod zeker iets voor je cliënt/patiënt. Mentaliseren omvat het kunnen nadenken en reflecteren over onszelf en anderen in termen van gedachten, gevoelens, verlangens, wensen, enz. Dit vermogen komt onder druk te staan wanneer we intense emoties ervaren. Ons gedrag, onze gevoelens en onze relaties worden hierdoor beïnvloed. In deze groepsessies willen CGG Adentro en Karus het mentaliseren verstevigen.

Het groepsaanbod start in juni. Meer informatie in bijlage.