Help mee in de strijd tegen diabetes type 2

Vanaf 21 april 2023 wordt in Hemiksem en Niel het diabetespreventieproject HALT2Diabetes (www.HALT2Diabetes.be) gelanceerd. Ook de Eerstelijnszone RupeLaar zet hier samen met de Diabetes Liga, Vlotter en de lokale besturen van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst de schouders onder.

Wat is HALT2Diabetes?

In HALT2Diabetes worden 45-plussers aangespoord om een vragenlijst (FINDRISC) in te vullen. Hiermee kunnen ze nagaan of ze al dan niet een verhoogd risico hebben om binnen de 10 jaar type 2 diabetes te ontwikkelen.

Het belang van HALT2Diabetes

Momenteel heeft naar schatting 1 op 10 van de volwassen Belgen diabetes. In meer dan 90% van de gevallen gaat het om type 2 diabetes. Hoewel leeftijd en familiale belasting in belangrijke mate bijdragen tot het risico op type 2 diabetes, is de aandoening voor 50 tot 60% te voorkomen door een gezonde leefstijl! Via HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen gesensibiliseerd, opgespoord en begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico gericht aan te pakken. Huisartsen in de deelnemende gemeenten kunnen een deelname voorschrijven aan de gratis “Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing”.