Help jij de noden van Geestelijke gezondheidszorg in kaart te brengen?

  • 30 november 2021

Misschien herinneren jullie zich nog de communicatie in september vanuit de Federale Regering "Iedereen naar de psycholoog voor 11 euro". Jammer genoeg kwam die communicatie net iets te vroeg en onvoldoende genuanceerd. We zijn nu volop bezig met het verder vormgeven van de laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg.
 
Centraal staat de visie rond Public Mental Health. Dit betekent dat men ervoor wil zorgen dat iedereen met lichte problemen beroep zou moeten kunnen doen op geestelijke gezondheidszorg op een toegankelijke plaats. In samenwerking met alle partners kunnen we proberen mensen sneller te helpen naar deze laagdrempelige mogelijkheden. Preventie en vroegdetectie zijn de sleutel om ervoor te zorgen dat personen niet blijven zitten met hun problemen en deze escaleren.
 
Om te weten waar we vooral dat aanbod moeten versterken hebben we jullie op het werkveld nodig.

Vul voor 15/12 deze google forms in en help ons verder