IFG

In november kwamen we voor de eerste keer samen rond het topic 'intrafamiliaal geweld', waarbij we kennis hebben gemaakt met dr. Leo Pas, trekker en bezieler van het IMOCAFV project. IMOCAFV staat voor 'Intersectoral en Multidisciplinaire ondersteuning om Familiaal geweld en Community aanpak te verbeteren'.

Het project komt tot stand ism Domus Medica, CAW Oost-Vlaanderen en VLOCO en zal leiden tot:

  • een lokaal gedragen aanpak
  • een stroomdiagram/flowchart voor de hulpverlening op de eerste lijn i.v.m. partnergeweld en ouderenmis(be)handeling

Hierbij werd de afspraak gemaakt dat we eerst en vooral meer input willen verzamelen bij de verschillende beroepsgroepen rond het topic intrafamiliaal geweld. Om beter in kaart te brengen hoe men hier momenteel mee omgaat, waar de sterktes en de uitdagingen liggen en de mogelijkheden tot samenwerking en doorverwijzing voor regio ELZ Scheldekracht.

Help jij mee ons beter zicht te geven op de kennis en de noden van de verschillende zorg- en hulpverleners omtrent het topic? En zo de aanpak van intrafamiliaal geweld te verbeteren?

Dus bij deze een bijzonder warme oproep om deze bevraging in te vullen en ook jullie achterban breed te motiveren om deze bevraging in te vullen! Waarvoor dank!