vaccinaties

De Covid-19- en griepvaccinatiecampagnes zijn gestart!

Hierbij wordt vaccineren actief aangeraden aan de risicodoelgroepen en

aangeboden voor wie dit wenst. De aanbeveling geldt vooral voor 65+'ers,

zwangere vrouwen, mensen die kwetsbaar zijn wegens een gezondheids-

probleem of verzwakte weerstand én de personen die met hen samenwonen,

voor personen die in een instelling verblijven en voor iedereen die werkt

in de zorg.

Volg alle recente informatie via www.laatjevaccineren.be/vaccinaties/ziektes/covid-19

en/of bestel het gewenste campagnemateriaal via Bestelformulier campagnemateriaal.

Huisartsenkring HABO deelt hierbij onderstaand persbericht:

Herfstvaccinatie in Noord-West-Vlaanderen: Huisartsen en apothekers of 'de Eerste lijn' staan klaar om te vaccineren