Herfstprik – Prioriteiten voor zorg- en welzijnsactoren

  • 11 augustus 2022

Zorg- en welzijnsactoren behoren tot de prioritaire groep tijdens deze herfstcampagne. Zij zullen hierdoor als één van de eersten uitgenodigd worden, samen met de oudste en meest kwetsbare bevolking.

Indien een zorgverlener in de voorgaande campagnes prioritair uitgenodigd werd, is dat nu eveneens het geval en zal die persoon met prioriteit uitgenodigd worden in het vaccinatiecentrum van domicilie. De zorgverlener dient in dit geval geen verder acties te ondernemen.

Indien een zorg- of welzijnsactor in de voorgaande campagnes nog niet prioritair uitgenodigd werd, kan hij/zij zich aanmelden via deze link. Hiervoor is de elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Nadien wordt dit wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

Wie kunnen dit mogelijk zijn?

  • Nieuw personeel in ziekenhuizen, zorgvoorzieningen of werkzaam in de zorg- en welzijnssector binnen de eerstelijn
  • Studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding en werkzaam in de zorg- en welzijnssector
  • Zorgaanbieders die wegens ziekte, quarantaine of andere contra-indicatie niet konden deelnemen aan het intern georganiseerd collectief vaccinatiemoment binnen een ziekenhuis, zorg- of welzijnsorganisatie.