Herinneringscampagne COVID-19 toeslag Groeipakket

  • 29 september 2020

Beste partner binnen de eerstelijnszone,

 

We delen graag het onderstaande bericht dat we van FONS ontvingen met jullie:

 

"U kreeg van ons al eerder informatie over de COVID-19-toeslag. Dat is een extra toeslag in het Groeipakket van 120 euro per kind voor gezinnen met een inkomensverlies in één van de lockdown maanden. (maart, april, mei of juni). Meer info over de voorwaarden vind je op www.groeipakket.be/covid19.

 

De COVID-19-toeslag kan reeds aangevraagd worden via het formulier (in bijlage) of per mail sinds 15 juni maar we merken dat veel gezinnen twijfelen of ze wel in aanmerking komen en hun aanvraag daardoor niet indienen. Daar willen we iets aan doen nu het nog kan, want de toeslag kan slechts aangevraagd worden tot en met 31 oktober. 

 

We werkten samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een herinneringscampagne uit om nog zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en vragen jullie hulp bij het verspreiden van de informatie aan het brede publiek, zowel intern als extern. Omdat jullie heel dicht bij de gezinnen staan, hopen we hiermee iedereen die recht heeft op deze toeslag op tijd te bereiken. 

 

In bijlage bezorgen we jullie alle infomateriaal die hierover beschikbaar is. De affiches kan je uithangen of delen op infoschermen, via een nieuwsbrief of op social media. Ook op de facebookpagina van FONS staat een oproep die gedeeld kan worden. 

 

Tijdens onze zitdagen kan iedereen terecht voor hulp of extra uitleg over de aanvraag. Uiteraard is het nummer 078 79 00 07 hiervoor ook beschikbaar voor gezinnen.

 

Voor jullie zijn we rechtstreeks bereikbaar via regiowerking@fons.be of op 02 897 11 40. Aarzel niet om ons te contacteren."