Heropstart 0800- COVID-19 cohortzorglijn

  • 13 november 2020

Via deze weg wil het consortium u een stand van zaken hieromtrent geven.

  • Het 0800nummer is opnieuw geactiveerd voor essentiële zorg
  • Tot op heden zijn er voor de provincie West Vlaanderen nog geen cohort rondes actief.

 

 Daarnaast is de tweede golf verschillend van de eerste golf.

  • De reguliere zorgen lopen verder.
  • Thuisverpleegkundigen worden ingezet in triagecentra voor staalafnames
  • Thuisverpleegkundigen ondersteunen WZC die personeelsproblemen hebben wegens een COVID-uitbraak
  • Het najaar gaat gepaard met meer afwezigheden wegens ziekte, daarnaast zijn er ook verpleegkundigen in quarantaine

Dit toont aan dat het niet evident wordt/is en dat we als consortium goed de puzzel moeten leggen. Het consortium bereidt zich momenteel voor op het organiseren van de cohort rondes. 

In dit kader is het noodzakelijk dat de thuisverpleegkundigen de (vermoedelijke) besmette patiënten die TV krijgen, meldt aan het 0800nummer zodat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het aantal.


Nummer voor regio West-Vlaanderen --> 0800 11 831