Heropstart projecten ELZ Schelde Leie

Covid-19 heeft heel wat roet in het eten gegooid, ook wat de opstart van onze projecten betreft. Sinds september zijn we met veel enthousiasme opnieuw van start gegaan. De beleidsdoelstellingen werden opnieuw geëvalueerd met Covid-19 in het achterhoofd, om zo tot een realistisch en haalbaar plan te komen. Slechts 1 project (transmurale zorg) is tijdelijk uitgesteld gezien te complex in kader van covid-19. Ben je benieuwd naar de projecten?

De lopende projecten zijn gebaseerd op de missie van onze eerstelijnszone: coördinatie en stimulatie van toegankelijke, geïntegreerde en persoonsgerichte zorg.

Buurthulp

De primaire doelstelling van dit project voor 2021 is het maken van een volledige buurtanalyse per gemeente in onze zone die als basis kan dienen voor een goede buurtwerking en -hulp. Via deze analyse worden de zwaktes, sterktes en noden per buurt gedetecteerd en in kaart gebracht.

De beoogde impact is een goede basis creëren om verder buurtwerking te sensibiliseren en faciliteren. Op die manier stimuleren we bewustwording bij de burgers rond hun buurt(werking) en de idee dat iedereen hier een onderdeel van uitmaakt.

Medicatieschema

Er wordt een sensibiliseringscampagne gelanceerd over het gebruik van een medicatieschema bij patiënten die 3-5 soorten medicatie innemen. Een verhoogde kennis en correct gebruik is van essentieel belang om het aantal ziekenhuisopnames te doen dalen.

Het doel bestaat erin om na 6 maand een verdubbeling van de kennis en het gebruik van het medicatieschema te kunnen waarnemen. Deze actie is gebaseerd op een reeds uitgevoerd project in Merelbeke.  

De nulmetingen op straat en in het ziekenhuis zijn reeds gestart en worden gevolgd door een mediacampagne begin 2021.

Dementie

Momenteel ontbreekt een goed beeld van alle betrokken actoren binnen de dementiezorg van onze eerstelijnszone.

In dit project maken we een overzicht van alle bestaande organisaties en hulpverleners gespecialiseerd in dementiezorg (sociale kaart). Professionelen vinden op die manier beter hun weg binnen het bestaande aanbod rond dementiezorg, kunnen zo correct doorverwijzen en de juiste zorg bieden op een efficiënte manier.

Daarnaast biedt dit ook een kans om de sterktes, zwaktes en noden binnen dit domein te bestuderen.

Valpreventie

Het ontwikkelen van een zorgpad voor patiënten met een hoog valrisico in een ambulante setting zal als eerste prioritaire doelstelling gelden in deze werkgroep. Er zal een eenvoudige testbatterij worden opgesteld, die als eerste indicatiestelling geldt. Dit alles zal omkaderd worden door een duidelijk zorgpad: wie doet wat en in welke fase? Deze actie heeft als doelstelling een goede preventieve aanpak, verminderde valincidenten en een efficiëntere manier van samenwerking teweeg te brengen.