HerstelAcademie Meetjesland voorziet een open cursusaanbod rond maatschappelijke thema’s, welbevinden & mentaal welzijn. Iedere geïnteresseerde volwassene is na inschrijving welkom om een cursus te volgen en hierbij in een kleine groep van max. 10 deelnemers eventuele kennis & ervaring te delen. De nadruk ligt op leren van elkaar. Een cursus van de HerstelAcademie wordt begeleid door een hulpverlener en een ervaringswerker die hun kennis rond een bepaald thema graag bespreekbaar maken. Een cursus kan uit 1 of meerdere sessies bestaan die elkaar opvolgen.

Het overzicht met thema's en cursussen vindt u hier

woensdag 6 september 2023, 14:00 - vrijdag 5 januari 2024, 14:00