Hervorming conventie GGZ kinderen en jongeren / volwassenen

  • 28 maart 2022

Hier vind je een overzicht terug van de laatste evoluties binnen de hervorming van de conventie GGZ zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen.

Eind 2020 werd beslist om de conventie psychologische zorg in de eerste lijn uit te breiden. In 2021 kreeg dit meer vorm en kregen de netwerken geestelijke gezondheidszorg de opdracht om dit verder uit te werken in samenwerking met de lokale samenwerkingsverbanden, de eerstelijnszones.

Deze uitbreiding houdt in dat er meer middelen gaan naar eerstelijnspsychologische zorg, maar daarnaast is er ook een mogelijkheid voor gespecialiseerde psychologische zorg en een groepsaanbod.

Zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen is men op zoek naar werkplaatsen/vindplaatsen en klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen om in te stappen in deze conventie. Dit kunnen zelfstandigen zijn maar ook loontrekkenden in een organisatie.

 

Volwassenen

Uw organisatie kan een eerstelijnspsycholoog tewerkstellen, een vindplaats zijn of beiden.

De lokale coördinator is Annick Dobbelaere, hieronder vindt u haar gegegevens.

 

Kinderen en jongeren