Hervorming Zorgraden

  • 17 mei 2022

De hervorming van de Zorgraden zit in fase 3. Vandaag kwamen er focusgroepen samen bestaande uit bestuursleden uit verschillende clusters uit verschillende Eerstelijnszones. Er waren slechts 45 plaatsen voor de 60 Vlaamse Zorgraden. Catelijne DeVriendt had zich kandidaat gesteld maar werd niet geselecteerd.
Vorige week werd ook het reflectieproces opgestart met 12 voorzitters van de Zorgraden. Regio Halle-Vilvoorde wordt vertegenwoordigd door Armand Hermans, voorzitter van ELZ Regio Grimbergen en Jean-Paul Souffriau, voorzitter van ELZ Pajottenland. Hiermee wordt er een open proces gestart van zoeken en experimenteren, leren uit wat zich aandient dat geleidelijk aan, vanaf begin volgend jaar, moet uitmonden in keuzes voor de organisatie van de toekomstige belangenbehartiging vanuit de Zorgraden.
Het hervormingsproces zit bij deze nog op schema. In mei/juni volgt er nog een stakeholdersoverleg om in juni de opmaak van de nota voor de Vlaams regering af te werken.