Ik heb vragen over mijn kind(eren) en/of mijn zwangerschap

De Kraamvogel

Heb je ondersteuning nodig voor jouw kinderwens, zwangerschap of geboorte van je kind? Dan kan je de gepaste hulp vinden bij De Kraamvogel.

De Kraamvogel


Kind en Gezin

Kind en Gezin is hét aanspreekpunt voor (aanstaande) ouders die nood hebben aan

  • informatie
  • ondersteuning
  • en/of een luisterend oor

Kind en Gezin


Huis van het kind

In Huizen van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 

- Huis van het Kind Schoten

- Huis van het Kind Stabroek

- Huis van het Kind Antwerpen

Huis van het kind


Opvoedingslijn

Eerste hulp bij opvoedingsgevallen.

Je kind opvoeden gaat niet vanzelf. De perfecte opvoeding bestaat immers niet.
Als je het even niet meer weet, is er De Opvoedingslijn.

Opvoedingslijn


Ouder-Baby-Consult (CGG Vagga)

Wanneer psychologische moeilijkheden het welzijn van ouder en baby in de weg staan of wanneer hierdoor de relatie tussen ouder en kind onder druk komt te staan, kunnen ouder en kind aangemeld worden voor een ouder-baby consult. Hierbij wordt gelijklopend aan de individuele hulpvraag van de ouder èn aan de ouder-kindrelatie gewerkt.

Ouder-Baby-Consult (CGG Vagga)


GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen) (Free Clinic)

GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen), is een deelwerking van Free Clinic vzw i.s.m. Jeugdzorg Zorgbedrijf Antwerpen die zich richt op gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een drugprobleem.

GoiA (Gezinnen onder invloed Antwerpen) (Free Clinic)


1Gezin1Plan

1 gezin, 1 plan is een netwerk van partners uit de gezins- en jeugdhulp. Ze bekijken samen met het gezin waar het moeilijk gaat en waar het gezin ondersteuning nodig heeft. Dat kan gaan over onder andere:

  • opvoeding en onderwijs
  • mentale en fysieke gezondheid
  • wonen en huisvesting
  • administratie en financiën