Het nieuwe mantelzorgplan is een feit

  • 5 mei 2022

De Vlaamse Regering lanceerde het nieuwe mantelzorgplan 2022-2024. Hiermee gaat men in op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg schreef het ontwerp na een intensief samenwerkingstraject met de 6 erkende en andere mantelzorgverenigingen, de mantelzorgers zelf, maar ook met expertises over verschillende domeinen.

Via het mantelzorgplan wil de Vlaams regering bestaande goede praktijken detecteren en inzetten op lerende netwerken voor verdere verspreiding en implementatie van deze voorbeelden.

Lees het volledige mantelzorgplan hier.