Historiek Eerstelijnszone Gent

februari 2016

  • De verschillende ministers van gezondheid en welzijn roepen op om pilootprojecten chronische zorg op te starten. Fusiegemeente Gent krijgt goedkeuring om een project op te starten met als bouwstenen ‘doelgerichte zorg’, ‘regie bij de patiënt’ en ‘zorgzame wijk’. Het project zal later worden stopgezet maar heeft wel een cultuur van samenwerken over disciplines en organisaties heen tot stand gebracht met een paar duidelijke inhoudelijke krijtlijnen.

februari 2017

  • Op de eerstelijnsconferentie wordt door de Vlaamse Overheid de start gegeven voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. De patiënt moet meer centraal staan en integraal benaderd worden. Er moet ook meer interprofessioneel worden samengewerkt. Daarom zullen er ‘Eerstelijnszones’ worden opgericht: partners uit zorg, welzijn en lokale besturen moeten in een afgebakende regio hun aanbod op elkaar afstemmen en de hervorming implementeren.

mei 2017

  • De Vlaamse Overheid zoekt twee proef-eerstelijnszones. De partners in Gent dienen een kandidatuur in maar deze wordt niet weerhouden. Opnieuw blijkt de wil tot samenwerking en innovatie groot in Gent.

september 2017

  • Overal in Vlaanderen moeten nu eerstelijnszones worden gevormd. Het Gentse dossier wordt inhoudelijk versterkt en meer partners worden betrokken. In december 2017 wordt officieel een kandidatuur ingediend voor Eerstelijnszone Gent.

maart 2018

  • De Gentse partners krijgen goedkeuring om Eerstelijnszone Gent verder uit te bouwen.

april 2018

  • De start van Eerstelijnszone Gent wordt bekrachtigd door een kick-off moment waarop heel wat organisaties en disciplines uit zorg en welzijn aanwezig zijn. Er wordt ook een veranderteam samengesteld. Deze groep mensen, afgevaardigd uit verschillende organisaties, moeten de uitrol van de Eerstelijnszone Gent voorbereiden. Zij toetsen vervolgens deze voorbereidingen af met álle partners uit zorg en welzijn in Gent: ‘het veranderforum’.

mei 2018

  • Het veranderteam gaat effectief van start en komt vanaf nu tweewekelijks samen . Zij leveren heel wat voorbereidend werk. Er worden inhoudelijke denkoefeningen gedaan rond gedeelde missie, visie en doelstellingen. Tegelijkertijd is ook al duidelijk dat we snel aan de slag willen met concrete projecten; voelbaar voor professionals op het terrein.

eind 2018 - begin 2019

  • Een gedeelde missie, visie en doelstellingen, worden opgesteld en goedgekeurd evenals een beleidsplan en enkele prioritaire acties. Er gaan ook werkgroepen van start.

juni 2019

  • De voorlopige zorgraad is verkozen: zij zullen verder vorm geven aan de Eerstelijnszone en in de toekomst als een bestuur fungeren. Het veranderteam houdt op te bestaan; het veranderforum wordt in de toekomst samengeroepen op een Gents Eerstelijns Forum (GEF).

december 2019

  • oprichting van de vzw

juli 2020