Historiek ELZ Bonstato

Februari 2017
Minister Jo Vandeurzen geeft het startschot voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg. De beoogde evoluties worden voorgesteld op een Eerstelijnsconferentie en staan uitgeschreven in de beleidsvisie (
pdf bestandbeleidsvisie: een geïntegreerde zorg in de eerste lijn (1.22 MB).
De patiënt moet meer centraal staan en integraal benaderd worden. Er moet ook meer interprofessioneel worden samengewerkt. Daarom zullen er ‘eerstelijnszones’ worden opgericht: partners uit de zorg, welzijn en lokale besturen moeten in een afgebakende regio hun aanbod op elkaar afstemmen en de hervorming implementeren.

Mei 2017
De Vlaamse Overheid zoekt twee proef-eerstelijnszones. Uiteindelijk worden Eerstelijnszone Dender en Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg geselecteerd.

September 2017
Overal in Vlaanderen moeten eerstelijnszones gevormd worden.

Maart 2018
Er is heel wat overleg gepleegd over de afbakening van de eerstelijnszones. Eerstelijnszone ‘BOPUHEI’, met gemeenten Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg is afgebakend. Het erkenningsdossier voor de geografische afbakening is in eindredactie.

Juni 2018
De start van ELZ BOPUHEI wordt bekrachtigd door een kick-off moment waarop heel wat organisaties en disciplines uit zorg en welzijn aanwezig zijn. De naam van de zone wordt definitief bepaald: ELZ Bonstato.

Er wordt ook een veranderteam samengesteld. Deze groep mensen, afgevaardigd uit verschillende organisaties, moeten de uitrol van de ELZ Bonstato voorbereiden. Zij toetsen vervolgens deze voorbereidingen af met àlle partners uit zorg en welzijn in Bonstato: het veranderforum

Eind 2018 – begin 2019
Een gedeelde missie, visie en doelstellingen worden opgesteld en goedgekeurd evenals een beleidsplan en enkele prioritaire acties. Er gaan ook werkgroepen van start.

Juni 2019
De voorlopige zorgraad is verkozen: zij zullen verder vorm geven aan de eerstelijnszone en in de toekomst als een bestuur fungeren. Zij werken samen met het veranderteam aan de voorbereiding van de veranderfora.

December 2019
De aanvraag voor erkenning als eerstelijnszone wordt ingediend bij de Vlaamse Overheid. De vzw Eerstelijnszone Bonstato wordt opgericht.