Hoe de schooltoeslag online opvolgen?

  • 13 september 2021

Vanaf nu is het mogelijk voor heel wat gezinnen om de vooruitgang van het onderzoek naar hun schooltoeslag online op te volgen. Het Agentschap voor de uitbetaling van het Groeipakket en FONS ontwikkelden deze gloednieuwe functionaliteit voor de nieuwe uitbetalingsronde van de schooltoeslag! Alle gezinnen die aangesloten zijn bij FONS zullen dit automatisch en onmiddellijk kunnen raadplegen via mijn.fons.be. Ook MyFamily sluit zich aan op de nieuwe ontwikkeling. Vanaf dit schooljaar zullen we dus al meer dan 370.000 gezinnen kunnen bedienen. Wanneer dit opzet de verwachtingen inlost, kunnen we dit later uitbreiden naar de andere uitbetalers.

Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, kan er een schooltoeslag toegekend worden.

Schooltoeslag.jpg

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer:

  • Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is.
  • Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen.
  • Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is.

Om het begrip en gebruik van deze nieuwe functionaliteit in goede banen te leiden vragen we om uw hulp, want als gezinsondersteuner kent u heel wat ouders met vragen over de schooltoeslag. Door hen vertrouwd te maken met hun digitaal portaal krijgen deze gezinnen al direct een antwoord op wat zij willen weten. In het portaal hebben ze 24 op 7 een veilige toegang tot hun eigen Groeipakketdossier en kunnen ze telkens de meest recente stand van het onderzoek inkijken of betaaldata raadplegen. De begunstigde van het Groeipakket moet zich enkel aanmelden. Dat kan via itsme of met een kaartlezer.

Omdat niet alle gezinnen een kaartlezer hebben of itsme gebruiken, bent u cruciaal voor deze dienstverlening. U kan de toegang voor hen mogelijk maken als zij bij u langskomen. Maar om goed te ondersteunen, moet u uiteraard ook kunnen weten waarover het gaat. Daarom maakten we een demofilmpje ‘uitleg onderzoek schooltoeslag’ waarin u kan zien hoe alles werkt.