Hoe gaan we binnen Eerstelijnszone Dender met reservelijsten voor vaccinatie om?

  • 19 maart 2021

Wanneer mensen niet opdagen voor hun vaccinatieafspraak, kost het vaak veel tijd en moeite om andere mensen te mobiliseren om de vrijgekomen plaatsen in te nemen en geen vaccins verloren te laten gaan.

Onze Eerstelijnszone hanteert daarbij goede richtlijnen en afspraken die een evenwicht zijn tussen:

  • Enerzijds de prioriteiten zo goed mogelijk naleven bij het vaccineren van doelgroepen
  • Anderzijds pragmatische en flexibele, maar ook haalbare oplossingen bieden om geen enkele spuit verloren te laten gaan

We maken hierbij een onderscheid tussen het invullen van vrije afspraken tot een dag voor de vaccinatiedag en een werkwijze voor de vaccinatiedag zelf.

Hoe worden vrije afspraken ingevuld tot een dag voor de vaccinatiedag?

Afspraken die op tijd vrijkomen (minimum 1 dag voorafgaand aan de vaccinatiedag), bv. doordat mensen hun afspraak wijzigen of annuleren, vullen we in met inwoners die op dat moment ook effectief uitgenodigd worden. 

Dit zijn op dit moment de laatste zorgverleners en ook onze oudste burgers.

Het callcenter neemt contact op met de zorgverleners en oudste inwoners die zich geregistreerd hebben op de reservelijst om te bekijken of ze op een vrije afspraak naar het vaccinatiecentrum kunnen komen.

Als dat niet lukt, betekent dat niet dat je je kans op vaccinatie mislopen hebben. Het kan zijn dat je later opnieuw opgebeld wordt, wanneer er een nieuwe vrije afspraak is. Sowieso krijgt elke volwassen inwoner (ook wie op de reservelijst staat) nog een persoonlijke uitnodiging via brief.

Hoe worden vrije afspraken ingevuld op de vaccinatiedag zelf?

Afspraken die op de dag zelf vrijkomen en vooral deze op het einde van een werkdag, bv. door mensen die niet komen opdagen, last minute moeten afbellen wegens ziekte, moeten soms heel last minute ingevuld worden. Hiervoor moeten we heel snel mensen kunnen mobiliseren, wat niet altijd mogelijk is bij de prioritaire doelgroep die dan aan de beurt is, in dit geval de 65-plussers.

In dat geval adviseert de overheid om mensen te mobiliseren van een tweede reservelijst. Hiervoor werd ons gevraagd om zelf een reservelijst samen te stellen, bestaande uit beroepsgroepen met een hoger besmettingsrisico: politieagenten, kleuterleid(st)ers en personen die in de kinderopvang werken.

In opvolging van deze richtlijn werd aan de zes lokale besturen gevraagd om lijsten samen te stellen vanuit deze 3 omschreven groepen. Momenteel zijn alle lokale besturen bezig met de samenstelling ervan. Deze reservelijsten gebruiken we nadien om vrijgekomen afspraken de dag zelf verder in te vullen.

We beklemtonen hierbij ook graag dat burgers uit de zes gemeenten van onze Eerstelijnszone worden gecontacteerd en dus niet enkel uit de gemeenten waar een vaccinatiecentrum gelokaliseerd is.

Wie kan zich registreren op de reservelijst en hoe doe je dat?

  • 65-plussers kunnen zich op de reservelijst registreren via een online formulier. De personen op de reservelijst worden van oud naar jong opgebeld. Registreerde je je al voor de reservelijst van de 80-plussers? Dan hoef je je niet opnieuw te registreren. 
  • Voor alle duidelijkheid: elke 65-plusser (ook wie zich registreert op de reservelijst) krijgt ook een persoonlijke uitnodiging via brief wanneer hij of zij aan de beurt is. Dit gebeurt gefaseerd per geboortejaar. Deze reservelijst gebruiken we enkel wanneer afspraken last minute geannuleerd of verplaatst worden.
  • Politieagenten, kleuterleid(st)ers en personen die in de kinderopvang werken, wenden zich best tot hun werkgever. Deze zorgt voor gebundelde lijsten die doorgegeven worden aan het vaccinatiecentrum.
  • Wie niet tot bovenstaande groepen behoort, kan zich momenteel niet registreren op een reservelijst. Naarmate de vaccinatie vordert en ook andere leeftijdscategorieën uitgenodigd worden, zullen ook voor hen reservelijsten aangelegd worden. Dit wordt telkens gecommuniceerd via de Eerstelijnszone Dender en de zes lokale besturen.
  • Behoor je niet tot een van bovenstaande groepen, dan heeft het geen zin om het callcenter te contacteren of je ter plaatse in het vaccinatiecentrum aan te bieden.  Heb je geen gereserveerd uurslot, kom dan niet naar het vaccinatiecentrum.  De vaccins voor die dag zijn toegewezen, er is geen enkele mogelijkheid om spontane bezoekers te vaccineren!

Tot slot herhalen wij nogmaals de oproep aan onze burgers om zo snel mogelijk de uitnodiging te bevestigen, te wijzigen of te annuleren. Zo weten we of we je kunnen verwachten. Help ook anderen (bv. ouderen) in je omgeving om dit te doen. Je kan dit zelf online doen door te surfen naar de link die op je uitnodigingsbrief staat (of via www.laatjevaccineren.be/registratie) en je vaccinatiecode in te geven.

Hulp nodig? Bel naar het gratis nummer 0800-99 502 (elke werkdag van 9 tot 17 uur). Onze medewerkers helpen je graag verder! Hoe sneller onze inwoners dit doen, hoe sneller wij ook vervanging kunnen zoeken (indien nodig), waardoor we ook veel beter en sneller de prioritaire doelgroepen kunnen bereiken.