Deze inhoud is van toepassing op de zones Eerstelijnszones Antwerpen, Antwerpen Centrum , Antwerpen Oost en Antwerpen Zuid

Een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de buurt.


Hoe goed werken jullie interprofessioneel samen in jouw buurt? Laat het ons weten!

Het onderzoek Buurt-Connect pijlt naar het huidige niveau van interprofessionele samenwerking op wijkniveau. Door dit onderzoek kunnen we in de toekomst gericht acties uitwerken om de interprofessionele samenwerking te verbeteren.

Help ons door de vragenlijst in te vullen.

Meer weten of deelnemen?