Korte video's op maat van professionals

Om een antwoord te bieden op deze vragen van professionals maakte CAW Oost-Vlaanderen over dit thema geanimeerde instructievideo’s. Met deze video’s kunnen de professionele hulpverleners en politiediensten familiaal geweld detecteren, krijgen ze een overzicht van ons hulpverleningsaanbod én tonen ze hoe die toeleiding naar het CAW gemakkelijker kan verlopen.
Zo is er onder meer:

  • een video die toelicht wat familiaal geweld inhoudt;
  • eentje die specifiek op het thema ouderenmis(be)handeling ingaat;
  • en een video over slachtofferhulp.

Naast deze thema’s komt in ieder filmpje het hulpaanbod van het CAW aan bod, zoals de hulplijn 1712, koppelbegeleiding, VLOCO … Elke instructievideo richt zich tot een specifieke beroepsgroep.

Niets doen is geen optie: familiaal geweld lost zichzelf niet op

De instructievideo’s vertrekken zo veel als mogelijk vanuit het perspectief van de professionele hulpverlener. We geven aan wat minimaal over familiaal geweld geweten moet zijn. Zo streven we ernaar professionele hulpverleners een duidelijker beeld te bieden over wat het CAW kan betekenen in zulke situaties. Want niets doen is geen optie: familiaal geweld lost zichzelf niet op.

Bekijk hier de video's