Het is belangrijk de documenten van de Gele Doos goed in te vullen. Dat doe je zelf of met de hulp van een familielid, mantelzorger, thuiszorg, ...

We roepen elke mantelzorger op om te controleren of de medische fiche volledig en correct is ingevuld.

Schrap de verouderde info (bijvoorbeeld de contactgegevens) en vul de fiche aan met de nieuwe info. Je kan via de website van de gemeente Machelen een nieuwe fiche vragen of downloaden.