De voorbije maanden heeft het team van de conventie psychologische functies in de eerstelijn niet stilgezeten: ondertussen zijn er meer dan 300 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd! Herinner je dat deze conventie psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij wilt maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten. Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV.

Website

Een overzicht van alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in je regio kan je terugvinden op onze website: www.psy-ovl.be.

Hier kan je onder andere filteren op regio (eerstelijnszone), doelgroep (kinderen en jongeren of volwassenen) en aanbod (Eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde psychologische zorg). Graag een warme oproep om deze website mee te verspreiden onder de eerstelijnswerkers in regio Scheldekracht!

Vindplaatsen en groepssessies: stand van zaken

In april deden we een oproep aan organisaties om zich aan te melden als vindplaats in de regio.

Verwacht wordt dat onze geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich de komende maanden meer en meer lokaal zullen verankeren.

Voor de eerstelijnszone Scheldekracht hebben we tot nu toe een eerder beperkt aantal aanvragen voor vindplaatsen binnengekregen. Daarom doen we nogmaals een warme oproep om je te engageren als vindplaats. Als je een ruimte beschikbaar wilt stellen voor individuele sessies, groepssessies, en/of goeie contacten hebt met een gemeenschap die je wilt toeleiden naar psychologische zorg: vul dan zeker het aanvraagformulier in of lees avast meer informatie. Bij vragen, neem gerust contact op met de lokaal coördinator (voor contactgegevens: zie hieronder).

In het najaar van 2022 zal een beginnend aanbod aan groepssessies opstarten vanuit de conventie. Dit aanbod zal voorlopig vooral lokaal verspreid worden via huisartsen, scholen, etc. In ELZ Scheldekracht is er nog veel ruimte om groepssessies te organiseren in 2023. Weldra zal een nieuwe oproep om groepsaanbod te kunnen organiseren gelanceerd worden.

Voorstelling lokaal coördinator ELZ Gent en ELZ Scheldekracht

Liesl Vereecke is lokaal coördinator in het kader van de conventie psychologische functies in de eerstelijn en verantwoordelijk voor de eerstelijnszones regio Gent en Scheldekracht. Zij is het aanspreekpunt voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio en ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden. De brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnspartners is wat Liesl, samen met jullie als lokale partners, hoopt te verwezenlijken.

Contactgegevens Liesl Vereecke, lokaal coördinator ELZ Gent en ELZ Scheldekracht: