• Wie woont er in onze zone?
  • Hoe vaak worden medische kosten uitgesteld omwille van de kostprijs?
  • Hoe zit het met de mentale gezondheid van onze bevolking?
  • Zijn er voldoende woonzorgcentra?

De vier Antwerpse eerstelijnszones maakten een analyse van hun populatie en omgeving. We gingen op zoek naar de noden en uitdagingen in elke zone op basis van:

  • cijfers
  • gesprekken met de achterban
  • info uit alle lopende projecten

Zo kunnen de eerstelijnszones zelf, maar ook ons netwerk, zo goed mogelijk inspelen op die lokale noden.

Alle informatie staat verzameld in een lijving document: onze omgevingsanalyse.
Op onze website kan je het volledige document maar ook een korte samenvatting met de belangrijkste cijfers en bevindingen per zone terugvinden. Veel leesplezier!