Huidig multidisciplinair overleg in Bonstato

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

In Bonheiden-Putte-Heist-op-den-Berg

De eerstelijnszone Bonstato valt voor het multidisciplinair overleg (MDO) onder het werkingsgebied van SEL TOM. Gezien de erkenning van de SEL's eindigt op 30/6/2020 stopt hiermee ook de gekende werking van het vergoedbare MDO.

Eind februari 2020 kondigde het Agentschap Zorg en Gezondheid een overgangsmaatregel aan. Dit tot er een nieuw model m.b.t. het multidisciplinair overleg van kracht gaat. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

 

MDO met prestatiedatum van 1/4/2020 tot het van kracht gaan van het uitvoeringsbesluit zorgcoördinatie en casemanagement (einddatum niet gekend)

De MDO-administratie, zoals gekend, wijzigt op volgende vlakken:

 • Extra taken ikv MDO-administratie voor de overlegorganisator:

  • Maart 2020: het VAZG levert een sjabloon voor een ‘vergoedingsfiche’ en zorgplan aan
  • De overlegorganisator stelt voor MDO’s vanaf 1/4/2020 op papier een vergoedingsfiche op met:
   • Naam en voornaam deelnemers
   • RIZIV-nummer (indien van toepassing)
   • Organisatie deelnemer
   • Bankrekeningnummer
   • Datum van het overleg
   • Toegekende rollen (3): deelnemer, overlegorganisator, zorgbemiddelaar
 • Vergoedingen en bedragen:
  • Er is géén onderscheid meer tussen het gewone MDO (GDT), het psyMDO (OPP) en het MDO mbt comateuze patiënten
  • Er is géén onderscheid meer in bedrag voor overleg ‘elders’ of thuis bij de cliënt
  • Er zijn drie rollen die toegekend kunnen worden met volgende bedragen:
   • Deelnemer: 25 EUR (maximaal 4 deelnemers per MDO)
   • Zorgbemiddelaar: 40 EUR (geen cumulatie met vergoeding als deelnemer)
   • Overlegorganisator: 120 EUR
  • Per cliënt kan er maximaal één MDO per kalenderjaar uitbetaald worden.
  • Het MDO is enkel vergoedbaar indien de huisarts deelnam (fysiek aanwezig of via videogesprek)

Contacteer Bonstato

Viona Torfs                                          Katrien Van Geyt                                
Stafmedewerker                                   Programma-en populatiemanager
ma-woe-do-vrij                                   ma-di-do-vrij
elz.bonstato@gmail.com                  

   

Vragen m.b.t. het vaccinatiecentrum:
contact@vaccinatiecentrumkleinboom.be

 

Volgs ons via de nieuwsbrief
Schrijf je hier in om het laatste nieuws van Eerstelijnszone Bonstato te ontvangen. Je hebt ook altijd het recht om je terug uit te schrijven. 

 

Eerstelijnszone Bonstato vzw,
Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden
RPR Antwerpen
0739.712.892
elz.bonstato@gmail.com

https://www.eerstelijnszone.be/bonstato