Huidig multidisciplinair overleg in Gent

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

Opgelet! De Vlaamse Overheid herwerkt momenteel het systeem van MDO's. Aangezien de huidige lokale partner die instaat voor de uitwerking van MDO's, SEL Zorgregio Gent vzw, ophoudt te bestaan, heerst er momenteel heel wat onduidelijkheid over het uitbetalen van MDO-vergoedingen. Plan je een MDO te organiseren of is er recent één doorgegaan? Lees dan zeker de begeleidende brief voor meer info.pdf bestandBrief instructies MDO en zorgbemid 2020_DEF030220 (002).pdf (273 kB) 

Stappenplan

1. De patiënt is fysisch en/of psychisch zorgbehoevend :
• Verblijft thuis of
 Verblijft in het ziekenhuis en gaat naar huis
• Complexe zorgsituatie

2. Zorg- en/of hulpverleners komen aan huis of wordt
gepland:
• Afstemming & organisatie van de zorg is noodzakelijk om
de zorgcontinuïteit te garanderen

3. Akkoord patiënt voor opstarten MDO

4. Aanvraag MDO:
Aanspreken van een overlegcoördinator
Overlegcoördinator neemt contact op met:
• Huisarts
• Alle betrokken zorg- en hulpverleners

5. Plannen MDO
• Binnen de maand na aanvraag

6. Tijdens MDO
• Bespreking problematiek en zorgvraag
• Zorgdoelen definiëren
• Taakafspraken maken
• Aanstellen zorgbemiddelaar

7. Na MDO
Taken overlegcoördinator:
• Maakt verslag op
• Verantwoordelijk voor administratie van MDO
• Stuurt verslag naar alle betrokken partners
Taken zorgbemiddelaar:
• Opvolgen taakafspraken
Taken SEL Gent:
• Registratie van MDO’s
• Honorering voor aanwezigheid op MDO
• Info verstrekken over de uitbetaling van de vergoedingen

Honorering MDO

Documenten MDO

Een overlegcoördinator zorgt ervoor dat de specifieke documenten van een MDO ingevuld en ondertekend
worden. Dit is in functie van de latere uitbetaling van de vergoeding voor aanwezigheid op een MDO.

Honorering

De zelfstandige zorgverleners worden vergoed voor hun betrokken aanwezigheid op een MDO. Let op! Een MDO wordt pas vergoed als er minstens 3 professionele eerstelijnspartners aanwezig zijn.

Bedrag vergoeding

De richtwaarden van een MDO zijn afhankelijk van de plaats van het overleg en worden jaarlijks geïndexeerd:
• Een MDO ten huize van de patiënt: 49,91€
• Een MDO niet ten huize van de patiënt: 37,44€
 (vergoeding voor 2018)
Per patiënt kunnen maximum 2 MDO’s per jaar vergoed worden!

Alle details over uw vergoeding

Betalingsoverzichten van uw aanwezigheid op een MDO worden op vraag door de administratie van de SEL Gent bezorgd. Website SEL Gent Meer info over het MDO vindt u op de website van de SEL Gent www.selgent.be/multidisciplinair-samenwerken

Het verloop van een multidisciplinair overleg (MDO)

De patiënt

Het gaat om een patiënt die zwaar zorgbehoevend is met een meervoudige problematiek. Het uitgangspunt is de patiënt zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

Afstemming van de zorg

Het voordeel van een goede afstemming van de zorg is het aanbieden van een optimaal zorgkader, aangepast aan de noden van de patiënt. De betrokken zorg- en hulpverleners krijgen hierdoor een volledig beeld van de patiënt en zijn omgeving.

Een MDO plannen

Elke betrokken hulp- en zorgverlener of mantelzorger kan een MDO aanvragen bij de mutualiteit van de patiënt, het OCMW of via een zorgaanbieder die bij de SEL Gent is geregistreerd.

Een MDO opstarten

In samenspraak met de overlegcoördinator wordt eerst de noodzaak van het opstarten van een MDO bepaald. De overlegcoördinator houdt rekening met de agenda’s van alle betrokken partners om een datum vast te leggen.

De zorgbemiddelaar:

Tijdens het MDO wordt altijd een zorgbemiddelaar aangesteld. Dit is een medewerker uit de eerstelijnsgezondheidszorg die regelmatig contact heeft met de patiënt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de afspraken, gemaakt tijdens het overleg.

Einddoel MDO

De einddoelstelling van een MDO is om tot een gezamenlijke afstemming te komen m.b.t. de totale problematiek van de patiënt.

Heb je nog vragen? Contacteer een overlegcoördinator

(in willekeurige volgorde)


Isabelle Arys & Els Smet
Solidariteit voor het Gezin
Regio Oost-Vlaanderen
Tramstraat 61
9052 Gent
Isabelle.arys@svhg.be (09 264 18 45)
els.smet@svhg.be (0491 35 24 49)

Vivian Leroux & Ellen Delestré
Bond Moyson OVL
Regionaal Dienstencentrum
Regio Gent-Eeklo
Vrijdagmarkt 10
9000 Gent
09 333 55 00 (optie 2)
vivian.leroux@bondmoyson.be
ellen.delestre@bondmoyson.be

Connie Bultynck
Liberale Mutualiteit OVL
Regionaal Dienstencentrum
Regio Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
09 269 70 32
thuiszorg.ov@lm.be

Kaat Vanden Borre & Caroline Verhaegen
CM Midden-Vlaanderen
Regionaal dienstencentrum
(Thuiszorgcentrum Gent)
Martelaarslaan 17
9000 Gent
0474 84 25 36
0474 84 27 43
thuiszorgcoordinatie.mvl@cm.be

05 Weet wie betrokken is en wie wat doet in een casus