Huidig multidisciplinair overleg in Gent

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

In Gent

Deze pagina wordt spoedig aangevuld.

Vind intussentijd meer info over MDO in Gent op de website van SEL Zorgregio Gent vzw.

Multidisciplinair Overleg Gent
deel-SEL Gent bracht een handige folder uit over het Multidisciplinair Overleg

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een complexe, chronische zorgnood. De Vlaamse regering wil daarom de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud reorganiseren.

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be

05 Weet wie betrokken is en wie wat doet in een casus