Huidig multidisciplinair overleg in Gent

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg rond een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag met als doel de zorg en ondersteuning af te stemmen in de thuissituatie. Dit met alle betrokken hulp- en zorgverleners en bij voorkeur in de aanwezigheid van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zelf en/of zijn mantelzorger. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg.

 

Opgelet! Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg zal het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. De Vlaamse Overheid herwerkt momenteel het systeem van MDO's. De financiering van dit overleg wordt vanaf 1 januari 2022 opgenomen door de zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming.

Hieronder vindt u terug hoe het MDO er uitziet in de overgangsperiode.

Het Multidisciplinair overleg (MDO)

Voor wie?

Eender welk type van persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag die...

 • thuis verblijft
 • in het ziekenhuis of een andere voorziening verblijft waarbij de terug keer naar de thuisomgeving gepland is binnen de 8 dagen
 • verblijft in een serviceflat of assitentiewoning 

(personen die in een WZC verblijven komen dus NIET in aanmerking) 

Waarom?

Het uitgangspunt van elk multidisciplinair overleg is het afstemmen van de zorg en ondersteuning voor de persoon in zijn thuissituatie. Het overleg zal dus zorgen voor een stroomlijning van het zorgproces en het duidelijk omlijnen van het zorgteam van de persoon. Het opstellen van een zorgplan helpt om dit zorgproces voor elk lid van het zorgteam duidelijk te hebben en de opvolging mogelijk te maken. 

Een zorgplan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De administratieve gegevens 
 2. De inhoudelijke invulling van het zorgplan
 3. De vergoedingsfiche 

Hoe een MDO aanvragen?

Een MDO moet aangevraagd worden bij een overlegorganisator. U vraagt naar de mutualiteit van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en in de lijst van het agentschap Zorg en Gezondheid kunt u zoeken welke overlegorganisator u in ELZ Gent kunt contacteren.

Elke betrokken hulp- en zorgverlener of mantelzorger kan dit aanvragen. 

Een MDO opstarten

In samenspraak met de overlegorganisator wordt eerst de noodzaak van het opstarten van een MDO bepaald. De overlegorganisator houdt rekening met de agenda’s van alle betrokken partners om een datum vast te leggen.

Wie is aanwezig op een MDO?

 • (bij voorkeur altijd) de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger
 • zijn mantelzorgers (indien aanwezig)
 • de professionele zorgaanbieders
 • de overlegorganisator

Meer info over de verschillende rollen en taken van de aanwezigen vindt u hier terug. 

 

Vergoedbaarheid van het MDO

Documenten MDO

Een overlegorganisator zorgt ervoor dat de specifieke documenten van een MDO ingevuld en ondertekend
worden. Dit is in functie van de latere uitbetaling van de vergoeding voor aanwezigheid op een MDO.

Wanneer is een overleg vergoedbaar? 

1. Dienen aanwezig te zijn:

 • De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger)
 • de mantelzorger (indien aanwezig)
 • de overlegorganisator
 • vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines

2. De persoon geeft op een afzonderlijk formulier zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens om de vergoedbaarheid mogelijk te maken. In hetzelfde formulier geeft de persoon ook zijn akkoord voor de samenstelling van het overleg. Dit formulier moet steeds aanwezig zijn bij het zorgplan en maakt er integraal deel van uit. De persoon of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger kan ook aangeven niet aanwezig te willen zijn op het overleg.

3. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek of telefonisch. Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater.

4. Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed.

Honorering

Drie rollen worden vergoed: de overlegorganisator, de zorgbemiddelaar en (maximaal vier) deelnemers. De vergoeding van deze rollen kan niet gecumuleerd worden.

De vergoeding voor deelnemers wordt enkel toegekend aan professionele zorgaanbieders. De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en de mantelzorger kunnen dus geen vergoeding ontvangen. Maximaal vier deelnemers van verschillende disciplines kunnen een vergoeding ontvangen. Voor het bepalen van welke vier deelnemers de vergoeding kunnen ontvangen, wordt een cascade gebruikt. 

Bedrag vergoeding

Bedragen vergoedingen 2020 (jaarlijks te indexeren)

 • Overlegorganisator: 120 euro
 • Zorgbemiddelaar: 40 euro
 • Deelnemer: 25 euro
05 Weet wie betrokken is en wie wat doet in een casus

Heb je nog vragen?

Uitgebreide info over de overgangsperiode (vanaf 1 mei 2020) tot de invoering van het nieuwe model vindt u hier terug! 

Of neem contact op met een overlegorganisator uit onze Eerstelijnszone;

(in willekeurige volgorde)

Isabelle Arys en Tamara Chatelet 
i-mens
Regio Oost-Vlaanderen
Tramstraat 61
9052 Gent
Isabelle.arys@i-mens.be (09 264 18 45)
tamara.chatelet@i-mens.be (078 15 25 35)

Vivian Leroux & Ellen Delestré
Bond Moyson OVL
Regionaal Dienstencentrum
Regio Gent-Eeklo
Vrijdagmarkt 10
9000 Gent
09 333 55 00 (optie 2)
vivian.leroux@bondmoyson.be
ellen.delestre@bondmoyson.be

Cassandra Lambert
Liberale Mutualiteit OVL
Regio Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
09 235 72 85
thuiszorg.ov@lm.be

Linde Bombeke & Caroline Verhaegen
CM Midden-Vlaanderen
Regionaal dienstencentrum
(Thuiszorgcentrum Gent)
Martelaarslaan 17
9000 Gent
078 152 152
Zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Greet Organe & Brigitte Wollaert 
Wit-Gele Kruis 
Regio Oost-Vlaanderen
Jenny Tanghestraat 2
9050 Gent

Greet.organe@wgkovl.be 
Brigitte.wollaert@wgkovl.be 
 

De volledige lijst met overlegorganisatoren vindt u hier xlsx bestandOverlegorganisatoren contactlijst versie 30juni2020.xlsx (103 kB) terug. 

Wijzigingen MDO op een rijtje

 

Vroeger  (tot 30 april 2020)

Op dit moment (vanaf 1 mei 2020)

Administratieve afhandeling

SEL Gent

Overlegcoördinator

Aantal vergoedbare teams

2 teams per jaar/patiënt

 • 1 GDT of PSY team
 • 1 Niet-GDT

*GDT = aanwezige huisarts

1 team per jaar/patiënt

Huisarts dient aanwezig te zijn (mag ook telefonisch of via videocall)

Vergoedingen

Deelnemers

 • 51,62Euro – ten huize
 • 38,72Euro – niet te huize

 

Zorgbemiddelaar – 40Euro

 

Zorgcoördinator -120Euro

Deelnemers

 • 25 Euro – ongeacht waar het overleg doorgaat

 

 

Zorgbemiddelaar – 40Euro

 

Zorgcoördinator -120Euro

Aantal vergoedbare partners

Alle zelfstandige zorgverleners + alle eerstelijnspartners

MAX 4 deelnemers

(+ de zorgbemiddelaar + de zorgcoördinator)

Zorgbemiddelaar

Verplicht om vergoedbaar te zijn

Geen verplichting

Inschatting van de zorgnoden

Via bepaalde scores op de BELrai of WECKX-schaal

In te schatten door de professionele zorgaanbieders vanuit de uitoefening van hun beroep welke inschalingen er nodig zijn.