Ik heb nood aan sociale contacten, vrienden

Dito heeft een vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap of chronische ziekte.