Hulp voor zorgverleners en organisaties

Voorrangspasjes zorgpersoneel

Werk je in de zorg? (voor zorgverleners die wonen en/of werken in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver)

Vraag hier je attest aan om voorrang te krijgen in supermarkten en apotheken. 

Hulp voor organisaties

Heeft uw organisatie zelf een hulpvraag?

  • Nood aan vrijwilligers bij  het uitvoeren van niet essentiële zorgtaken zoals boodschappen doen?
  • Nood aan vrijwilligers met een opleiding in de zorg die een handje willen toesteken bij zorgtaken?

Laat het weten:

lies.vandeneede@mechelen.be

sven.de.bakker@sintkatelijnewaver.be

Bevragingen rond noden

COVID-19 Eerste Lijn BarometerWaar kan je terecht om je noden te melden? Wie volgt dit op?

We zetten het voor jou op een rijtje.
 

Cohortzorg

Het COVID-19 virus stelt de zorgsector voor ongeziene uitdagingen. Talrijke maatregelen worden genomen door de Federale en Vlaamse Regering om de situatie het hoofd te bieden. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent de thuiszorg eveneens een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.

 

De voorbije weken werd er hard gewerkt door de diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid om een kader te creëren voor de organisatie van cohortzorg in de thuissituatie.

In de provincie Antwerpen zijn er twee stuurgroepen actief om dit alles mee uit te werken en in goede banen te leiden.

De stuurgroep Thuisverpleging met provinciaal coördinator Stan Van Loon en de stuurgroep Gezinszorg met provinciaal coördinator Walter Brusselaers.

Samen met de provinciaal geïntegreerde cohortcoördinator Rudy Cornelis bewaken zij het overzicht en de operationele uitvoering van de cohortzorg.

 

De diensten voor gezinszorg en de thuisverpleging hebben zich ondertussen zodanig georganiseerd dat ze de COVID-19 patiëntenstroom kunnen opvangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet worden beschouwd.

 

Sinds donderdag 16 april 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via
0800- 11 833.

Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen.

Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

 

Bij een tekort aan verzorgenden of verpleegkundigen kunnen ook schakelzorgcentra en woonzorgcentra via dit nummer hulp vragen. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of de thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Andere voorzieningen dan woonzorgcentra die op korte termijn ondersteuning nodig hebben door personeelsuitval van verpleegkundig, verzorgend of logistiek personeel kunnen op dit moment nog geen beroep doen op deze hulplijn.  Het financieel kader moet hiervoor eerst uitgewerkt worden.

 

Bij vragen rond deze informatie, aarzel niet om ons te contacteren.

 

Rudy Cornelis  – Provinciaal geïntegreerd cohortcoördinator – rudolf.cornelis@i-mens.be

Walter Brusselaers – Provinciaal cohortcoördinator gezinszorg – Walter.Brusselaers@Familiehulp.be

Stan Van Loon – Provinciaal cohortcoördinator thuisverpleging- stan.van.loon@mederi.be

Hulp in stressvolle en verwarrende tijden

De huidige situatie vraag erg veel van jou als zorgverlener.
Trek op tijd aan de bel wanneer stress en spanningen beginnen op te bouwen. Blijf er niet alleen mee zitten!


Bekijk de tips of neem contact op met een hulpverlener.

Hoe wordt het beschermingsmateriaal verdeeld?

In eerste instantie wordt verwacht dat iedereen zijn reguliere leveranciers aanspreekt om zich te voorzien van beschermingsmaterialen. Omdat er echter een tekort is op de markt proberen zowel de Vlaamse als de Federale overheid zelf bestellingen te plaatsen om aan de noden tegemoet te komen.

De leveringen ontvangen door de overheden worden alsvolgt verdeelt:

De Federale overheid:

  • Ziekenhuizen
  • Tandartsen die permanentie doen
  • Triage posten
  • Individuele zorgverleners (uitgezonderd thuisverpleegkundigen)

De Vlaamse overheid:

  • Zorgorganisaties: woonzorgcentra, diensten gezinszorg.
  • Thuisverpleegkundigen.

Beide overheden baseren zich hiervoor op de cijfers die zij via de COVID-19 barometer (voor die beroepsgroepen die hier reeds aan kunnen deelnemen). Zeker belangrijk om je vragenlijst in te vullen!

Dementie

Orion PGNU kan nog steeds beroep doen op het RECD Orion ism PGN voor vragen, advies, casusbespreking en ondersteuning via telefoon, mail of videobellen.
Ook op onze website houden we de vinger aan de pols van de actualiteit rond het coronavirus en de uitdagingen in de zorg voor mensen met dementie: https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/
Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen (postadres), Paradeplein 2 bus 3, 2500 Lier , M +32 476 934 956 www.dementie.be/orionpgn

 

Catering

’t Witte Goud steunt alle zorgverleners in deze barre Corona-tijden. Na een drukke werkdag hebt u als zorgverlener misschien geen fut meer om uitgebreid te koken, of boodschappen te doen? Vanaf 2 april organiseren ze wekelijks op donderdag en vrijdag een traiteurservice enkel en alleen voor zorgverleners. Zij voorzien een hoofdgerecht met daarbij de keuze tussen vlees of vis voor € 14. Als u dit wenst uit te breiden met een dessert betaalt u € 18.

Bekijk de website en verwen jezelf