Hydroalcoholische oplossing – Handrub – voor zorgverleners

  • 25 maart 2020

 

 

 

Het is niet evident om aan alcogel of hydroalcoholische ontsmettingsoplossingen (Handrub) te geraken voor zorgverleners. KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgilde) vraagt ons om dit bericht bekend te maken aan de zorgverleners.

Apothekers kunnen een ontsmettende hydroalcoholische oplossing (formule WHO) bereiden. Deze bevat 70% à 85% alcohol en voldoet aan de vereisten voor desinfectie van bijv. handen.

Dit is geen alcogel maar werkt even efficiënt (zelfde alcoholgraad). Voor alcogel ontbreken momenteel grondstoffen.

Voor eerstelijnszorgverleners bereiden apothekers deze oplossing in flessen van 500ml of van 1L.

Kostprijs: 10 à 13,5 EUR/liter (incl. 21% BTW en excl. leeggoed)

Een prijsberekening kan opgevraagd worden.

KOVAG meldt ook dat op vandaag de enige wettelijke weg om aan deze oplossingen te geraken de apotheek is. Dit omwille van kwaliteitsredenen, het hamsteren tegengaan, het kanaliseren van de beschikbare voorraden … edm. Apothekers moeten hiervoor ook een specifieke registratie aanleggen.