Ik ben angstig en pieker veel, ik voel me down

Dienst Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen

Diensten Maatschappelijk Werk

De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds helpt en ondersteunt bij diverse vragen en problemen. Kan DMW niet helpen dan wordt er doorverwezen naar de meest geschikte dienst. 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg   is er voor mensen met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische problematiek.  

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt eerste hulp bij psychische en sociale problemen. Ze luisteren naar jouw verhaal en vragen. Ze helpen je verder in één of meer gesprekken en verwijzen door indien nodig. 

Hier kan je langsgaan.

Eerstelijnspsycholoog

corona psycholoogNiet goed in je vel voelen maar niet weten waar het vandaan komt.  Samen met een eerstelijnspsycholoog breng je in kaart wat er speelt. In een beperkt aantal sessies wordt gezocht naar manieren om je weer beter te voelen. Als er verdere hulp nodig is, verwijst de eerstelijnspsycholoog je door naar de juiste plek.  

Zelfstandige psychologen

Psychologie

Voel je je niet goed in je vel?  Depressieve gevoelens, angstgevoelens,  andere klachten? 

Bij zelfstandige psychologen  kan je terecht met  je probleem. Zij helpen je uitzoeken wat er aan de hand is en kijken voor een oplossing. Een regionale lijst met psychologen is in opbouw.