Ik zoek hulp bij administratie en financiën

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond budgetproblemen kan terecht bij een CAW of google CAW + je gemeente. 

OCMW

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond administratieve taken of budget beheer kan terecht bij het OCMW van zijn gemeente. Google OCMW en de naam van je gemeente en je vindt er alle contactgegevens.

Budget In Zicht

BudgetInZicht

Bijleren over geldbeheer, budget en schulden? Het kan met BIZ.

Dienst Maatschappelijk Werk

De Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds helpt en ondersteunt bij vragen en problemen in verband met thuiszorg, groeipakket, sociale voordelen voor personen met een beperking, uitkeringen FOD Sociale Zekerheid, zorgbudgetten binnen de Vlaamse sociale bescherming, aanvragen Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap,…

Eerste hulp bij schulden

Eerstehulpbijschulden

Op eerste hulp bij schulden vind je informatie voor alle specifieke schulden: gas en elektriciteit, GSM, telefoon, internet,  lenen, krediet, verzekeringen, overheid, justitie enz. 

Je vindt er informatie over rechten en plichten van schuldenaars en schuldeisers en doorverwijzing voor vragen, acties en klachten.  

Alles over centen

Allesovercenten

Gaan studeren, een eerste job, een huis huren of kopen, trouwen, een kind krijgen... Al die levensmomenten hebben ook hun gevolgen op financieel vlak. Om u daarin wegwijs te maken heeft het Vlaams Centrum Schuldenlast de website alles over centen in het leven geroepen.