Implementatie van Multidisciplinaire Ondersteuning en Community Aanpak van Familiaal geweld Verbeteren

Problematische thuissituaties, verwaarlozing en huiselijk geweld worden vaker gerapporteerd en komen meer en meer onder de aandacht. Mensen die in de zorgsector werken zijn essentiële partners in de detectie hiervan.

De coronapandemie maakte duidelijk dat relatieproblemen en huiselijke spanningen een specifieke ondersteuning vergen. Volgens een recente gezondheidsbevraging ondervinden 2 op 3 volwassen vrouwen één of andere vorm van geweld of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast scheen de #MeToo-beweging een licht op seksueel overschrijdend gedrag. Maar ook kindermishandeling en -verwaarlozing en oudermis(be)handeling hebben bijzondere aandacht nodig.

Huisartsenorganisatie Domus Medica en het Vlaams Apothekers Netwerk willen de aanpak van familiaal geweld af te stemmen met verpleegkundigen en zorgkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen in de eerste lijn.

Preventieve aandacht

In de eerstelijnszones kunnen individuele hulpverleners, uiteenlopende diensten en de omgeving van slachtoffers een belangrijke bijdrage leveren. De identificatie van problematische situaties op de eerste lijn moet meer aandacht krijgen en inzetten op vroegtijdige opsporing.

In enkele eerstelijnszones vond al overleg plaats in het voorjaar. Tijdens deze bijeenkomsten kregen de deelnemers de kans om hun oordeel te geven over hoe verschillende beroepsgroepen het probleem kunnen aanpakken.
De antwoorden werden besproken en er werden conclusies uit getrokken. Die conclusies worden nu voorgesteld in de regio.

Online bevraging

Wil je helpen om de opvang van familiaal geweld te verbeteren en wil je in samenspraak taken afstemmen of vormingen volgen? Vul dan de online bevraging in en wordt op de hoogte gehouden van de resultaten.