Wat is BelRAI HC?

De BelRAI HC is een digitaal bevragingsinstrument waarbij de zorgnood van de burger in kaart wordt gebracht.
Om die zorgnoden in kaart te brengen gaan de vertrouwde hulpverlener(s) met de burger in gesprek om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de zorgnoden.
Het bijzondere aan het project BelRAI HC is dat de bevraging multidisciplinair wordt ingevuld. Elke hulpverlener vult dat deel van de BelRAI HC-bevraging in dat relevant is voor zijn/haar vakgebied.
Alle antwoorden worden verzameld, rekening houdend met de privacy van de burger.
Eenmaal de antwoorden gekend, berekent het Vlaams BelRAI Platform een aantal zorgschalen en aandachtspunten.

Doel van het pilootproject BelRAI Home Care?

Het pilootproject BelRAI Home Care (HC) is een initiatief van de Vlaamse Overheid.
Dit project heeft als doel het gebruik van de BelRAI HC uit te testen.

Duur van het pilootproject BelRAI Home Care?

De afgelopen maanden volgden een 50-tal zorgverstrekkers een intensieve opleiding.
Vanaf 1 december zal effectief gestart worden met het afnemen van de bevragingen en dat tot 31 mei 2023.
Vanaf 1 juni 2023 zal het gebruik van de BelRAI HC voor hulpverleners geïmplementeerd worden in heel Vlaanderen.

Deelnemende hulpverleners?

Dit zijn onder andere de diensten voor gezinszorg, thuisverpleging, dagverzorgingscentra, centra voor kort verblijf, OCMW ’s, mutualiteiten, diëtisten, logopedisten en huisartsen.
De hulpverleners, die meewerken aan dit project, engageren zich om bij personen met een complexe zorgnood de bevraging BelRAI HC te gebruiken voor de organisatie van de hulpverlening.

Voordelen BelRAI HC?

Door het invullen van deze vragenlijst:
• Hebben hulpverleners aandacht voor de persoonlijke noden en wensen
• Wordt de mantelzorg betrokken
• Worden zorgnoden op een gestandaardiseerde manier in kaart gebracht
• Verloopt hulpverlening efficiënter
• Worden resultaten gebruikt voor het optimaliseren van de zorg
• Wordt de samenwerking tussen hulpverleners bevorderd
• Beschikken hulpverleners over dezelfde en de nodige informatie
Als er door de bevraging bijzondere zorgnoden gedetecteerd worden, bespreken de hulpverleners deze met de persoon met een zorg en/of ondersteuningsnood en/of diens mantelzorger/vertrouwenspersoon.

Deze bevraging is gratis en heeft geen financiële gevolgen voor de persoon met een hulpvraag en zijn mantelzorger/vertrouwenspersoon.

Vragen?

Neem contact op met de projectleiders Linde.Bombeke@cm.be en margareta.organe@wgkovl.be.