Info en nuttige links rond corona

 

Algemene informatie voor zorgverleners en welzijnswerkers


 • VIVEL Verbindt verzamelt op haar website tal van handige instructiefilmpjes over hoe je correct handschoenen moet uittrekken, hoe je een mondmasker gebruikt, hoe je handalcohol gebruikt... 
   
 • Modem, het expertnetwerk ondersteunende technologie @ Thomas More, verzamede heel wat tips die interessant zijn voor personen met een beperking. Visitaal pictogrammen ivm de coronocrisis, doorschijnende mondmaskers voor doven en slechthorenden, apps die spraak ondertitelen enz.
   
 • Op de website van de Vlaamse Ouderenraad vind je heel veel specifieke informatie terug over corona en ouderen. Concrete cijfers, maar ook creatieve tips om contact te houden met ouderen, hoe ouderen mentaal fit kunnen blijven in quarantaine, enz.
   
 • De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) geeft op haar website een handig overzicht van de maatregelen die van kracht zijn, met welke impact op de publieke dienstverlening. Per sector vind je er de aanbevelingen en richtlijnen terug.
   
 • Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is de EXPOO-werking en aanbod aangepast.
   
 • COVID-19 informatie voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Het departemente Ouderenzorg van Stad Gent geeft praktische en concrete tips ter ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor een familielid of partner met dementie in deze moeilijke tijd. Bekijk het document hier.
   

 • Veerkracht voor zorgverleners. Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.
   

 • Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid  vind je alle richtlijnen voor zorgprofessionals terug, alsook algemene informatie en de antwoorden op de meestgestelde vragen uit de verschillende zorgsectoren.
   

 • Het team van Gezin en Handicap wil er ook in tijden van corona zijn voor gezinnen met een kinde met een handicap. Lees hun laatste nieuwsbrief voor meer info.
   

 • Online consultaties mogelijk bij Zelfstandig werkende Psychologen ELZ Dender (betalend) tijdens COVID19. Bekijk hier de lijst.
   

 • Aanbod hydroalcoholische ontsmettingsoplossing

  Via Kovag, beroepsvereniging van en voor apothekers, werd ons het volgende aanbod gecommuniceerd:

  Apothekers kunnen een ontsmettende hydroalcoholische oplossing (formule WHO) bereiden. Deze bevat 70% à 85% alcohol en voldoet aan de vereisten voor desinfectie van bijv. handen. Dit is geen alcogel maar werkt even efficiënt (zelfde alcoholgraad). Voor alcogel ontbreken momenteel grondstoffen.

  Voor eerstelijnszorgverleners bereiden apothekers deze oplossing in flessen van 500ml of van 1L. Kostprijs: 10 à 13,5 EUR/liter (incl. 21% BTW en excl. leeggoed).

  Wenst u gebruik te maken van dit aanbod, wend u dan rechtstreeks tot de apotheek die u de nodige hoeveelheid zal kunnen bezorgen.

  Kovag verwijst hieromtrent graag naar het nieuw Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 dat stelt:

  • Dat alleen apotheken toestemming hebben om bepaalde medische hulpmiddelen, individuele beschermingsmiddelen en biociden, waaronder hydroalcoholische gels en maskers, aan de detailhandel te verkopen.

  • Dat de aflevering van die producten aan particulieren in de detailhandel onderworpen is aan een voorschrift van een professionele zorgverstrekker… waaronder de apothekers.

Tot slot ontvingen wij ook het bericht dat JETHAN Chemicals BV uit Kalken desinfecterende producten kunnen aanbieden, het zijn hydroalcoholische oplossingen aanbevolen door de Werelgezondheidsorganisatie voor het ontsmetten van de handen (Alco -Jeth 75) en ontsmetten van oppervlakken (Alco Clean 70). Info: +32 470 563 581.

 • Aangepaste richtlijnen Thuiszorg

  De richtlijnen rond COVID-19 in de thuiszorg werden aangepast. Gelieve deze grondig en met de nodige aandacht door te nemen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Maatregelen%20Corona_THUISZORG_200323.pdf
   

 • Mantelzorgattest niet verreist!

  Geregeld wordt de vraag gesteld naar een attest als erkende mantelzorger, in kader van contacten met zorgbehoevenden en mogelijke controles van politiediensten. Dit werd verder bevraagd bij het Agentschap, waar men aangeeft dat dergelijke attesten niet nodig zijn.  Deze attesten mantelzorg zullen dan ook niet afgeleverd worden.

  Motivatie:

  • totaal niet vereist is
  • geeft een vals gevoel aan de mantelzorger (in principe mag hij/zij enkel essentiële zorgtaken uitvoeren)
  • houdt het risico in dat sommige politiediensten alsnog zouden denken dat dit een legitiem bewijs is, met mogelijke gevolgen voor wie zo’n attest niet heeft.
 • Voor alle richtlijnen m.b.t. mantelzorg verwijzen we naar deze link: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf

   

 • Beschermende panelen in plexiglas

  KOVAG heeft voor de apotheken voor een aanbod gezorgd van plexiglazen beschermpanelen. Die kennen redelijk wat succes, ze zijn kwalitatief, en worden snel geleverd. KOVAG wil dit aanbod nu ook openstellen voor andere zorgverleners. Men is bereid de administratie / facturatie op hen te nemen, als blijk van steun, dit alles tegen kostprijs van de leveranciers.

  Hebt u concrete interesse, dan kan u dit doorgeven via deze link: https://www.kovag.be/index.php?page=232&detail=4521
   

 • Op www.info-coronavirus.be/nl/vind je de meeste informatie omtrent COVID-19
   
 • Via deze site vindt u richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, zorgverleners, zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, welzijnssectoren, …
   
 • Via deze site vindt u richtlijnen voor vergunde zorgaanbieder voor zorg aan personen met een handicap.
   
 • Op de site van jeugdhulp vindt u informatie voor voorzieningen en diensten jeugdhulp.
   
 • Via de sociale kaart vindt u correcte gegevens van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen.
   
 • CAW en JAC Oost-Vlaanderen (met vestigingsplaats in Onze Lieve Vrouw kerkplein 30, 9200 Dendermonde) voorzien t.e.m. 3 mei geen vrije permanentie.  Cliënten worden maximaal telefonisch, via mail, chat of op afspraak verder geholpen. Meer informatie vind je op de website www.caw.be en www.jac.be.
   
 • Hier vindt u welke veiligheidsvoorschriften maatschappelijke werkers van de OCMW’s in acht dienen te nemen bij contacten met cliënten en hoe de hulpverlening kan georganiseerd worden.
   
 • SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid bieden nu een handige beslishulp voor sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.  Hoe communiceer je als beroepskracht online met je cliënt, hoe stimuleer je online contact tussen individu en omgeving, ...  Meer informatie vind je hier.
 • Vraag je je af hoe je kwetsbare mensen in tijden van corona kunt bereiken?  En hoe je jouw werking kunt aanpassen?  Ga naar de webpagina van SAM voor tips en informatiebronnen
   
 • Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Op deze pagina vind je een overzicht.
   
 • Via deze link van het Rode Kruis kunt u informatie terugvinden over hoe omgaan met stress in deze woelige periode.  Er worden zowel tips gegeven voor de bevolking als voor hulpverleners. 
   
 • Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot informatie over het coronavirus. Daarom stelt het Agentschap voor Integratie en Inburgering posters met preventie maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige website ter beschikking in diverse talen.
   
 • Ook in gebarentaal wordt de nodige info ter beschikking gesteld. Via onderstaande link kan je video’s terugvinden m.b.t. het vermijden dat je ziek wordt, jezelf en anderen beschermen, wat als je ziek bent en wat als er iemand in je omgeving ziek is: https://www.info-coronavirus.be/nl/videos.
   
 • Info over het coronavirus in Vlaamse Gebarentaal van de Overheid en via Doof Vlaanderen.
   
 • Het is ook belangrijk laaggeletterden en analfabeten te informeren over de quarantaineregels, daarom werd door de Centra voor Basiseducatie een filmpje gemaakt om hen te informeren over de belangrijkste maatregelen: https://www.youtube.com/watch?v=-nCJm69p_U8
   
 • Voor asielzoekers vind je heel nuttige info op de website van Fedasil. De informatie is beschikaar in 12 talen.

Vrijwilligers zoeken, inspiratie, good practices,...


 • Hoe gaat uw gemeente of organisatie in de praktijk aan de slag gaan met de maatregelen en adviezen rond het Coronavirus? Wat werkt goed? Welke knelpunten dienen zich aan?  Via de Facebookgroep 'Corona-preventie: lokale inspirerende voorbeelden' willen we ideeën, nuttig materiaal, problemen en goede praktijken verzamelen en met elkaar delen. Een initiatief dat uitgaat van Logo Gezond Plus.
   
 • Op dit platform van Vivel vindt u welke kleine of grote initiatieven andere gemeenten/eerstelijnszones nemen.  Gaande van oproepen om materiaal te doneren tot thuislevering medicatie door apotheker, …
   
 • Zorgnet Icuro maakte een document met vuistregels en tips rond communicatie in het kader van de coronacrisis. Interesse? Klik hier pdf bestand200324_234_IN35_Vuistregels en tips communicatie in het kader van de Coronacrisis.pdf (182 kB)

 

Informatie voor burgers


Op nationaal niveau zijn volgende contactgegevens beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
 • Voor vragen over gezondheid en algemene informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/
 • Twitter: @be_gezondheid
 • Facebook: FOD Volksgezondheid
 • Belgen die in het buitenland in de problemen komen door COVID-19 kunnen bellen naar een callcenter van Buitenlandse Zaken: 02/ 501 40 00 (van 9 tot 20 uur)
 • Bewegen in de buitenlucht is gezond.  Richtlijnen en informatie omtrent bewegen in natuurgebieden vindt u hier.
   
 • Via deze link van het Rode Kruis kunt u informatie terugvinden over hoe omgaan met stress in deze woelige periode.  Er worden zowel tips gegeven voor de bevolking als voor hulpverleners. 
   
 • Afhaalmaaltijden: www.steunhorecavlaanderen.be

 

Informatie voor ondernemers en vragen rond lokale economie


 

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden


 

Nuttige contactgegevens


Rode kruis Vlaanderen                   105

huisartsenwachtpost                      1733

Zelfmoordpreventie                       1813

Awel (kindertelefoon)                     102

Het Vlaamse kruis                          0474 62 62 62

Apotheker van wacht                      0903 99 000

Antigifcentrum                               070 245 245

Algemeen noodnummer                 112

Politie                                             101

Tele-onthaal                                   106

Telefoontolk                                   02 208 06 11