Info rond procedure - bij detectie positieve deelnemer(s) op jeugd-/zomerkampen

  • 5 juli 2021

Er zijn talrijke vergaderingen geweest met het Ministerie van Jeugd, Ambassade, het Pediatric Task Force, Sciensano en AZG om dit voor te bereiden.

De principes rond contacttracing op zomerkampen met overnachting in Vlaanderen zijn gebaseerd op de RMG nota (pdf bestandNota RMG_contact tracing zomerkampen_NL_final.pdf (133 kB)).

  1. Indien een deelnemer klachten vertoont, passend bij COVID-19 kan de evaluatie gebeuren via een plaatselijke arts of indien niet mogelijk komen de ouders hun kind ophalen voor verdere opvolging door de eigen huisarts.
  2. Een index die infectieus aanwezig was in het kamp zal via het script doorstromen naar onze centrale veldwerkers (casemanagers). Contacttracing wordt enkel gestart bij een bevestigd geval.
  3. De ‘speelgroep’ rond deze index worden als HRC beschouwd, naar huis gestuurd en daar getest (Q + 2T). Men organiseert geen Q ter plaatse.
  4. De HRC worden geregistreerd in SUM van waaruit de T-codes en de Q-attesten worden aangemaakt.
  5. De resultaten van deze groep worden opgevolgd door de centrale veldwerker. Indien men een attack rate vindt van ≥30% dan is er een vermoeden van mogelijke bredere verspreiding van COVID-19.
  6. De casemanger zal de testbus (UZGent of UZA) verwittigen zodat er ter plekke kan getest worden (sneltesten) indien het kamp in Vlaanderen doorgaat. Indien het kamp doorgaat in een andere regio zullen onze collega’s in deze regio dit organiseren (echter geen testbussen in de andere regio’s).
  7. Van zodra er één bijkomende infectie is buiten de ‘speelgroep’, wordt het volledige kamp naar huis gestuurd en als HRC beschouwd.
  8. Indien geen bijkomende infecties worden geïdentificeerd dan kan de sneltest eventueel herhaald worden na 2-4 dagen via de testbus.

 

CAVE: de procedures op de website van Ambrassade zijn wat afwijkend en vermelden dat een slaapbubbel of eetbubbel rond de index in Q moet. Het gaat wel degelijk over de volledige ‘speelgroep’ rond de index. Verder is het ook zo dat alle kinderen naar huis worden gestuurd indien er bij het testen met de testbus één bijkomende infectie is gedetecteerd en niet enkel de groep rond de nieuwe index.

Samenwerkingsplatform voor Uitbraak Management (SUM)

Na een pilootproject uitgevoerd door Agentschap Z&G, VIVEL en de VVSG, werd op donderdag 24 juni het SUM voorgesteld aan alle eerstelijnszones en lokale besturen. Heel wat zones vroegen reeds toegang aan, zodat ze COVID-19 casemanagement kunnen opnemen binnen dit platform, wat de informatie-uitwisseling tussen het lokale en centrale (team infectieziekten en centrale casemanagers van het Consortium) niveau ten goede komt. Daarnaast kan je geïdentificeerde contacten tijdens het uitvoeren van casemanagement ook ingeven via het platform, zodat deze mensen automatisch een code voor PCR test en quarantaine attest ontvangen wanneer nodig. Casemanagement wordt opgestart wanneer een index tijdens een gesprek met een call agent aangeeft dat hij niet al zijn contactpersonen op de ‘persoonlijke samenkomst’ (bijv. tuinfeest, bruiloft, begrafenis, jeugdbeweging, sportclub,…) kan benoemen, of indien de index weet heeft van eventuele andere personen met een COVID-19 infectie die tevens aanwezig waren. Dit SUM platform zal dus ook belangrijk zijn om contacttracing te doen in de jeugdkampen en de resultaten (AR) op te volgen via het SUMdashboard.

In de toekomst zullen ook de processen van brononderzoek en clusteronderzoek worden opgenomen in SUM, dit platform zal dus een belangrijke hoeksteen vormen in het omgaan met uitbraken, nu en in de toekomst.

Indien u toegang wenst te geven aan één (of meerdere) medewerker(s), gelieve hen dan deze link https://sum.zorg-dataplatform.be/public/registreer te overhandigen.

Zodra de registratie voltooid is zal de aanvrager een bevestiging krijgen dat zijn/haar aanvraag in behandeling is.

Het Agentschap zal vervolgens alle aanvragen consolideren en ter verificatie voorleggen aan u (MSPOC/teamleader). Dit omwille van nodige controle op proportionaliteit vanwege GDPR-wetgeving. Aanvragen door lokale medewerkers die de geheimhoudingsverklaring nog niet ondertekend hebben dienen deze (via u) door te sturen naar contactonderzoek@vlaanderen.be. Zodra de aanvraag gevalideerd is door u zullen de nodige accounts aangemaakt worden in SUM en zullen uw medewerkers de nodige instructies ontvangen.

Stand van zaken epidemiologisch en de Delta variant

Globaal blijven de indicatoren gunstig evalueren, maar zien we toch een vertraging optreden in de daling (aantal nieuwe besmettingen, 14 daagse incidentie, PR) en een lichte stijging van de Rt waarde voor nieuwe infecties.

De wekelijkse rapporten van het nationaal referentiecentrum wat betreft de proportie van de VOC’s (variant of concern) zijn beschikbaar op de website van het NRC

Hierin kan u lezen dat het aandeel van B.1.617.2 (Delta of “Indische” variant) gedetecteerd via de routine genomische surveillance verder is toegenomen: 23% (weken voorheen 16% ß 6,1% ß 3,9%).

De stijging zal zich in de komende weken verder zetten en we zullen op een bepaald moment geen verder opvolging meer doen via onze veldwerkers indien dit de dominante strain wordt.

Sinds onze laatste nieuwsbrief op 20/6 zijn er 46 bevestigde of vermoedelijke Delta varianten gemeld verspreid over 2 ELZ en 4 gemeenten. Een belangrijk deel hiervan is te verklaren door een uitbraak in een school. Voorheen was 17% direct of indirect gelinkt aan een verblijf in het buitenland.

 

 

Meer info via:

Naïma Hammami (Arts Infectiebestrijding)

Afdeling Preventie
T 09 276 13 77, F 09 276 13 85
EMAIL: naima.hammami@vlaanderen.be
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
www.zorg-en-gezondheid.be